Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Informare 08.04.2021

Actiune de pichetare a Ministerului de catre SindFISC

Sindicatul Național Finanțe Publice SindFISC, organizație sindicală specializată în reprezentarea intereselor profesionale ale angajatilor din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, vă informează că acțiunea de pichetare a Ministerului programată pentru data de 12.04.2021 se suspendă până la o dată ce va fi convenită de comun acord în cadrul organelor de conducere ale sindicatului.

Menționăm că acțiunea a fost inițiată pe fondul stării de nemultumire acumulate în special cu privire la insuficienta finanțare a activității instituționale, în conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu completările și modificările ulterioare iar desfășurarea protestului a fost aprobată prin Protocolul privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice înregistrat sub nr. 19397721/1218/01.04.2021 emis de Primăria Municipiului București.

Revendicările, așa cum au fost aprobate de Comitetul Interinstituțional, organ executiv de conducere responsabil de gestionarea acțiunilor de protest:

 1. Finanțarea activității instituționale în vederea asigurării necesarului de:
  • rechizite, consumabile,articole de igienă, hârtie de scris, etc;
  • servicii de curățenie și pază;
  • reparații și mentenanță sedii;
  • deplasări în interes de serviciu la nivelul contribuabililor: combustibil, mentenanță auto, taxe și asigurări, etc;
  • materiale de protecție sanitară;
  • calculatoare, imprimante, scanere, etc.
  • uniforme si echipament adecvat în impunerea autorității în conformitate cu prevederile legale;
  • telefoane de serviciu pentru angajații a căror activitate impune cooperarea si/sau legătura directă cu contribuabilii (control fiscal, executare silită, antifraudă);
 2. Stoparea transferurilor de la nivelul altor instituții, organizarea concursurilor  pentru ocuparea posturilor vacante în special în structurile nou înființate din ANAF și Regionalele de Finanțe cu deficit semnificativ de personal.
 3. Corelarea veniturilor salariale ale angajaților cu condițiile de muncă, performanța profesională individuală/colectivă, importanța socială a muncii prestate în contextul implicării ministerului în negocierea noii legi a salarizării.
 4. Corelarea fișelor de post cu realitățile activităților desfășurate de către angajați.
 5. Echilibrarea/redimensionarea încărcăturii profesionale a personalului pe structuri și activități, în concordanță cu sarcinile profesionale curente și atribuțiile suplimentare primite de ANAF.
 6. Înființarea funcțiilor specifice în concordanță cu activitățile specifice ANAF.
 7. Evaluări profesionale obiective.
 8. Compensarea cheltuielilor personale suplimentare generate de munca la domiciliu.
 9. Asigurarea protecției juridice în desfășurarea activității profesionale.
 10. Accelerarea procesului de digitalizare, accesul la aplicații informatice fiabile, sistem IT la nivelul cerințelor activității profesionale desfășurate.
 11. Regândirea strategiei de pregătire profesională de bază/continuă a angajaților prin alocarea de resurse financiare decente și reorganizarea din temelii a Școlii de finanțe publice și vamă.
 12. Acordarea unor zile de concediu suplimentar personalului care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare.
 13. Transparență în adoptarea deciziilor administrative cu impact în activitatea angajaților, în special în ceea ce privește reorganizarea instituțională.

Principalul motiv al suspendării acțiunii sindicale îl constituie prezenta stare epidemiologică existentă la nivelul Capitalei, numărul crescător al infectărilor/focarelor de infecție în rândul angajaților/instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Finanțelor de care am luat cunoștință în această săptămână, inclusiv semnalarea unor cazuri suspecte în rândul celor care și-au manifestat intenția de a participa la acțiunea programată.

La baza deciziei Biroului executiv privind suspendarea acțiunii de protest a stat și intenția de disponibilitate spre dialog a decidenților resimțită de către organizație, în vederea rezolvării cât mai multor probleme semnalate prin intermediul documentelor depuse la Minister și ANAF.

Ieri, Presedintele ANAF, Doamna Mirela Călugăreanu a emis ordinul prin care începând cu acest an, angajații Agenției Aparat propriu și unități subordonate, vor beneficia de concediu de odihnă suplimentar (10 zile) pentru desfășurarea activității în condiții periculoase sau vătămătoare.

Biroul Executive SindFISC,
Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte,
tel. 0742 129 478
e-mail