Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Demers SindFISC inițiere legiferare Statutul Finantistului

Demers SindFISC inițiere legiferare Statutul Finantistului

Susținere inițiere demersuri pentru legiferarea Statutului Finanțistului

Urmare solicitărilor membrilor noștri de sindicat precum și discuțiilor purtate de reprezentanți SindFISC în data de 22 aprilie 2021 la sediul Ministerului Finanțelor, supunem atenției dumneavoastră următoarele:

Referitor la funcțiile publice ce deservesc structura instituțională a Ministerului Finanțelor, SindFISC a solicitat inițierea la nivelul conducerii instituției a unei ample analize cu privire la specificitatea muncii finanțiștilor, în scopul identificării atribuțiilor suplimentare ce exced funcțiilor generale și a riscurilor suplimentare asumate de către o parte semnificativă a personalului.

Astfel, pentru asigurarea recunoașterii importanței activității desfășurate de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor, SindFISC a semnalat că idntificarea/stabilirea obiectivă a funcțiilor din instituții (funcții specifice, funcții suport, funcții generale, etc) ar permite stabilirea unor nivele de ierarhizare corespunzătoare diversității/multitudinii activităților sistemului instituțional al finanțelor. Rezultatul scontat ar putea fi acordarea unor nivele de salarizare superioare celor existente, diferențiate în funcție de specificul activității determinat de complexitate, risc profesional asumat, suprasolicitare neuropsihică, etc. (fără a fi în măsură a limita la astfel de activități, exemplificăm: activitate vamală, antifraudă și inspecție fiscală, executare silită, analiză de risc, contestații, activitate trezorerie, etc.), în condițiile în care adoptarea Statutului Finanțistului ar putea constitui baza acestui demers.

În vederea potențării și legitimării unei posibile inițiative legislative a Ministerului cu privire la Statutul Finanțistului, SindFISC propune tuturor angajaților sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor, pentru susținere, completarea următorului tabel (Anexa 1) și transmiterea acestuia către organizația noastră:

Tabel nominal cu angajații din ...................................................... care susțin inițierea demersurilor pentru legiferarea Statutului Finanțistului

Anexa 1

Nr. crt. Numele și prenumele  Semnătura

Nicolae-Liviu Toader, președinte SindFISC, vicepreședinte CNS Cartel ALFA
Contact: 0742 129 478 / e-mail