Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Comunicat de Presă 31.05.2023

Finanțiștii solicită grilă de salarizare distinctă în cadrul noii legi a salarizării bugetarilor - guvernanți, recompensați munca, nu funcția!

Finanțiștii Solicită Grilă De Salarizare Distinctă În Cadrul Noii Legi A Salarizării Bugetarilor - Guvernanți, Recompensați Munca, Nu Funcția!

Sindicatul Național Finanțe Publice - SindFISC, organizație sindicală națională specializată în reprezentarea intereselor profesionale ale angajaților din cadrul Ministerului Finanțelor (MF) și a instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea acestuia (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, Autoritatea Vamală Română, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc, etc.), precizează:

1 - În eventualitatea în care dialogul social instituțional început la 18 mai 2023 la Ministerul Finanțelor, nu va conduce la identificarea în comun a unor soluții viabile în rezolvarea revendicărilor care au facut obiectul pichetărilor (10 pichetări ale instituțiilor naționale și regionale), Sindicatul Național Finanțe Publice - SindFISC ia în calcul continuarea acțiunilor sindicale de protest, în conformitate cu formele și prevederile cuprinse în Legea 367/2022 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare. Formele concrete de manifestare a nemulțumirilor (mitinguri, grevă de avertisment, de solidaritate, generală, etc.), cât și calendarul derulării acțiunilor de protest, urmează a fi definitivate la momentul luării deciziei cu privire la reluarea acestora.
2 - SindFISC a înaintat conducerii MF/ANAF/AVR/ONJN/DGAMC/DGRFP propuneri de principii cu privire la poziționarea finanțiștilor în noua lege a salarizarii, astfel:
- finanțiștii să beneficieze de grilă de salarizare distinctă de restul bugetarilor/angajaților din administrația publică, fie prin înființarea unui nou domeniu/familie ocupațională, denumit/ă Finanțe, fie distinct în cadrul Familiei ocupaționale Administrație Publică, dat fiind faptul că, activitatea desfășurată de finanțiști este o activitate specifică, ce incumbă o complexitate a muncii sporită, o pregătire multidisciplinară, asumare de riscuri suplimentare, mult diferită de cea a colegilor din celelalte ministere;
- pe principiul că în orice construcție legislativă în domeniul salarizării, veniturile actuale ale lucrătorilor nu trebuie să scadă față de cele aflate în plată, propunem ca punctul de plecare în stabilirea salariului de bază al unui lucrător din finanțe să fie dat de venitul maxim aflat în plată în prezent în cadrul întregului sistem instituțional MF, actualizat cu rata inflației, pentru funcții similare;
- în cadrul grilelor de salarizare, propunem diferențiere salarială atât pe verticală (ordonatori de credite), cât și pe orizontală (activități specifice), în funcție de importanța socială a muncii prestate, de complexitatea acesteia, riscurile suplimentare asumate, disponibilitatea suplimentară de a răspunde sarcinilor de serviciu în timpul programului normal de muncă, dar și în afara acestuia, etc. în concordanță cu atribuțiile prevăzute în fișa postului. Diferențierea poate fi realizată prin salarii de baza diferite (ordonatori de credite) și sporuri specifice diferite (activități specifice). Actualul tratament egalitarist, conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activitățile specifice spre activități generale, perpetuarea fenomenului neatractivității angajărilor în sistemul fiscal, imposibilitatea instituției de a realiza recrutare de personal, atât din sursă internă , cât și externă pentru domeniile specifice.
- recompensarea salarială a lucrătorilor pentru efortul suplimentar depus în activitatea curentă, încurajarea performanței în administrația publică, prin legiferarea unui fond de premiere, la dispoziția ordonatorilor de credite, dar cu distribuire participativă (avizarea organizațiilor sindicale), după reguli stricte, indicatori bine cuantificabili, transparentă, în sprijinul unei gestionări corecte a activității instituționale de la toate nivelele. 
3 - O grilă de salarizare distinctă ar putea crea premisele unor corelări funcționale sistemice, în cazul adoptarii unui statut al finanțistului;
4 - SindFISC solicită Ministrului Finanțelor emiterea unui act normativ (OMF) cu privire la constituirea unui grup de lucru, format din specialiștii tuturor instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea MF, în vederea elaborării proiectului Statutului Finanțistului, includerea reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative în acest grup, înaintarea documentului Executivului sau Parlamentului spre legiferare. În viziunea SindFISC, documentul trebuie să cuprindă capitole distincte aferente activităților consfințite de Codul de procedură fiscală, funcții specifice, prevederi referitoare la drepturi, obligații, protecție juridică, etc., pentru activitatea specifică desfășurată, suplimentar celor general prevăzute de statutul funcționarului public, prerogative ce pot conduce la întărirea autorității instituționale a angajaților din Finanțe, cu efecte benefice atât la nivelul lucrătorilor, a managementului instituțional, dar și asupra bugetului general consolidat al statului.

SindFISC atrage încă o dată atenția asupra faptului că, valul de nemulțumiri din ultima perioadă manifestat în rândul angajaților din Finanțe, care poate escalada prin radicalizarea protestelor, are ca suport și această inechitate a modului de salarizare în rândul angajaților.

Nicolae-Liviu Toader, Președinte
tel. 0742 129 478
e-mail