Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Comunicat de Presa - 27.03.2019

Amendamente SindFISC - Cresteri salariale

Poza cu document

Miercuri 27.03.2019, pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de dialog social constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice s-a aflat proiectul de OUG privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ocazie cu care prin intermediul CNS Cartel ALFA, SindFISC prin președintele organizației Liviu TOADER, în calitate de membru titular al Comisiei desemnat de Confederație, a susținut amendamente la respectivul proiect de act normativ. Conținutul proiectului de act normativ așa cum a fost supus dezbaterii publice, poate fi consultat pe site-ul ministerului, la rubrica Transparență decizională.

Din informațiile noastre, actul normativ va fi adoptat probabil în ședința de Guvern de vineri 29.03.2019.

Propunerile SindFISC au fost următoarele:

1 - modificarea Art. 6 din OUG

Art. 6 - (3) În vederea realizării atribuției de elaborare a ordinelor ministrului finanțelor publice se majorează numărul de personal al Ministerului Finanțelor Publice, prin preluarea de personal din direcțiile de specialitate cu atribuții în elaborarea procedurilor de administrare și colectare a creanțelor bugetare din ANAF și în mod corespunzător se diminuează numărul de personal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar până la data de 1 iulie 2019 Ministerul Finanțelor Publice supune spre aprobarea Guvernului hotărârile de modificare a actelor normative de organizare și funcționare ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2 - modificare Art. 7 din OUG

Art. 7 - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, personalul aparatului propriu ANAF și al instituțiilor subordonate, beneficiază de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

3 - modificare Art. 8 din OUG

Art. 8 Drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, personalul aparatului propriu ANAF și al structurilor subordonate, se recalculează și se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, în condițiile Legii-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și în baza art.7 alin.(1) și (2), începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului.  

4 - introducere punct (3), Art. 7 din OUG, prevedere nouă, suplimentar

(3) Pentru personalul din aparatul propriu ANAF și structurile subordonate, procentul de majorare a salariului de bază prevăzut la punctul 3 de la Nota din Capitolul I, Anexa nr. VIII la Legea salarizării 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, crește cu până la 20 puncte procentuale, în baza criteriilor stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice, la propunerea Președintelui ANAF.

Argumentele ce au stat la baza propunerilor noastre au fost următoarele:

1 - pentru Art 6 din OUG

Personalul care deserveste în acest moment cele două direcții generale din ANAF, cu atribuții specifice de elaborare a procedurilor fiscale, este un personal foarte calificat, extrem de specializat, cu o experiență îndelungată în elaborarea procedurilor de aplicare a Codului fiscal, respectiv Codului de procedură fiscală. Personalul calificat din direcțiile de specialitate se formează, de asemenea, în medie, într-o perioadă de minim 5 ani de zile iar complexitatea ridicată a legislației fiscale și transferul de know how necesită în mod imperativ preluarea de personal specializat din ANA, în noile structuri din cadrul MFP.

2 - pentru mărirea salarială de care ar trebui să beneficieze și personalul ANAF și al structurilor subordonate, Art 7 din OUG

La construcția legii salarizării s-a avut în vedere ca salariile de bază stabilite în mod unitar la nivelul MFP și structurilor subordonate să fie majorate, alături de ale altor ministere, cu 15%, pentru complexitatea muncii. Plecând de la acest fapt, dar și principiul construcției legii salarizării, conform căruia angajații unui domeniu de activitate trebuie să beneficieze de același salariu de bază, diferențierea salarială pe orizontală/verticală realizându-se prin acordarea de sporuri specifice în funcție de importanța, complexitatea muncii, riscuri asumate, etc, ținând cont că pe parcursul timpului, au avut loc creșteri ale salariului de bază în diferite ministere dar și pentru aparatul propriu MFP ( a se vedea derogarea din OUG 91/2017, atat pentru cei ce gestionează fonduri europene - creștere de până la 35% dar și pentru aparatul propriu MFP, creștere de până la 25%, în locul celei de 15% așa cum era prevăzut inițial), la care se adaugă și noile prevederi cuprinse în această ordonanță, pentru a se reveni la starea de fapt de la proiectarea legii salarizării, se impune ca această creștere a salariului de bază, atât pentru aparatul propriu al MFP dar și pentru aparatul propriu al ANAF și structurilor subordonate, să se încadreze în același procent de creștere, adică maximul de 35%. Așa cum s-a stabilit pentru aparatul propriu al MFP, marea parte a acestei creșteri, se impune a fi alocată tot pe baza unor criterii stabilite de același ordonator de credite, MFP. Motivații ce se regasesc în nota de fundamentare, pentru susținerea creșterii salariale la nivelul personalului propriu MFP, pot fi transpuse și în motivații ce pot sta la baza nevoii creșterii salariilor pentru personalul aparatului propriu al ANAF și structurilor subordonate, mai ales că, în cadrul acestor instituții, funcționează structuri specializate în combaterea fraudei fiscale la nivel național dar și european, structuri cu ajutorul cărora se colectează marea majoritate a veniturilor la bugetul statului, ce au în componență specialiști de valoare și importanță similară celor din aparatul propriu MFP, angajați care în numele statului român, în exercitarea profesiei, își asumă riscuri profesionale deosebite, sunt dispuși la program nenormat, intră în contact cu posibili infractori sau persoane de rea credință, susțin interesele statului român în fața intanțelor, a caselor de avocatură naționale și internaționale, societăților de consultanță, fac față multiplelor presiuni ce pot decurge din relațiile de serviciu cu firmele mari, concerne, multinaționale, etc. 

Subliniem faptul că elemente invocate în nota de fundamentare ce țin de securitatea națională, se regăsesc în mare măsură și în activitatea ANAF și structurilor subordonate.

Inițiatorul actului normativ trebuie să țină cont că propunerile de măriri salariale pentru diversele categorii sociale pot fi sustenabile în măsura în care și personalul care contribuie în mod definitoriu la colectarea taxelor și impozitelor la bugetul statului, adică pun în practică politica fiscală a MFP, sunt remunerați corespunzător pentru activitatea prestată. 

În lipsa unor compensații cu privire la creșterea salariului de bază și pentru personalul aparatului propriu ANAF și structurilor subordonate, se poate ajunge la paradoxul conform căruia un angajat în funcție de execuție al structurii centrale a MFP, ce își desfășoară activitatea în teritoriu, ca și până acum de altfel, să nu poată fi egalat din punct de vedere salarial, de nicio persoană de execuție angajată a structurii centrale ANAF/ DGAF sau DGAMC, mai mult nici chiar de persoane cu funcții de conducere. (grila de salarizare între personalul de execuție din aparat propriu MFP poate fi mai mare decât grila de middle management ANAF și instituții subordonate).

Cu privire la restul prevederilor OUG, reprezentantul SindFISC a votat PENTRU, salutând inițiativa creșterii salariale pentru angajații MFP aparat propriu, mulți dintre ei membrii ai Sindicatului Național Finanțe Publice - SindFISC.

N.B. Materializarea în acte normative adoptate de legiuitor, a unor astfel de argumente, reflectând necesitățile legitime ale salariaților sistemului instituțional MFP de la nivel central/teritorial, este în strânsă concordanță, cu manifestarea și susținerea propriilor interese ale angajaților, în mod organizat și coerent. Cu alte cuvinte, implicarea fiecăruia și apartenența la o organizație sindicală puternică, transparentă în acțiuni, reprezentativă, a finanțiștilor din toată țara, poate constitui, la un moment dat, alternativa la neajunsurile pe care cu toții le constatăm, dar mulți dintre noi preferăm să ni le rezolve alții.

Cu aleasă considerație,
Biroul executiv al Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC 
Liviu Toader, președinte 
tel. 0742 129 478 
e-mail