Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Comunicat de Presa - 01.08.2018

Riscul profesional al finanțiștilor – asigurat de City Insurance

La data de 1 august 2018, a fost parafat parteneriatul intre Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC si Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance, prin Transilvania Broker de Asigurare, in urma caruia angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor Publice, membri SindFISC, vor beneficia de asigurarea riscului profesional și in cazul accidentelor de muncă.

Astfel, în lipsa finanțării unor astfel de produse din partea angajatorilor, Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC continuă programul de servicii inițiat cu doi ani în urmă, destinat exclusiv membrilor de sindicat, finantand doua produse de asigurare, având ca obiect protecția angajaților din Finanțele publice:

  • Polița de asigurare de accidente la locul de muncă;
  • Polița de răspundere civilă profesională.

Începând cu luna august 2018, City Insurance, cea mai mare companie de pe piața asigurărilor din România, oferă membrilor SindFISC servicii de asigurare în caz de deces, invaliditate, intervenții chirurgicale, cu o acoperire de 24 de ore pe zi, pentru accidentele de muncă.

Prin polița de răspundere civilă profesională a personalului angajat, se acoperă toți membri SindFISC inregistrati pana la data de 31 iulie 2018, urmând ca membrii noi care vor fi înregistrați ulterior datei de intrare în valabilitate a poliței, să beneficieze de aceleași condiții.

Sunt asigurate, în principal, prejudiciile patrimoniale cauzate de asigurați contribuabililor sau instituțiilor cu care aceștia intră în contact, ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a actelor de control, activităților de coordonare, acordării asistenței, achizițiilor publice, operațiunilor de plăți, etc.

Totodată, sunt asigurate daunele constând în amenzi, penalități ca urmare a controalelor efectuate și a actelor fiscale încheiate, în măsura în care se constată că acestea au fost aplicate eronat din culpa profesională a asiguratului, etc.

Cele două polițe sunt încheiate pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC reprezintă personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar precum și din cadrul altor instituții aflate în subordinea MFP/ANAF.

Liviu Toader, Președinte