Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Prezentare

Organele de conducere colective

Adunarea Generală

Organul suprem de conducere

Adunarea Generală a Sindicatului este alcătuită din delegații grupelor sindicale al căror număr este stabilit pe baza normei de reprezentare 1/100 membri de sindicat plătitori de cotizație la zi, dar nu mai puțin de un delegat de grupa sindicală, membrii Biroului Executiv și ai Comitetului Interinstituțional.

Consiliul Național al Sindicatului

Organul de conducere cu caracter deliberativ și decizional care organizează întreaga activitate a Sindicatului în perioada dintre două adunări generale, în conformitate cu rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală.

Consiliul Național al Sindicatului se întrunește, de regulă, o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv sau a Comitetului Interinstituțional.

Consiliul Național al Sindicatului este alcătuit din liderii grupelor sindicale de instituție, membrii Biroului Executiv și membrii Comitetului Interinstituțional.

Organele de conducere executive

Biroul Executiv

Organul de conducere executiv, permanent, ce realizează conducerea operativă a sindicatului și duce la îndeplinire rezoluțiile Adunării Generale a Sindicatului, hotărârile Consiliului Național al Sindicatului și ale Comitetului Interinstituțional.

Biroul Executiv este format din Președinte și Vicepreședinţi

Componenta Biroului Executiv:

 • Nicolae-Liviu Toader, Presedinte
 • Nicoleta Pirlitescu, Vicepresedinte
 • Luminita Iancu-Tomsa, Vicepresedinte
 • Adrian-Coriolan Tarau, Vicepresedinte

Comitetul Interinstituțional

Organ de conducere executiv, format din membrii Biroului Executiv, Liderii Naționali de Instituții și Liderii Regionali.

Liderii Regionali sunt aleși dintre liderii și viceliderii fiecărei grupe sindicale din respectiva regiune.

Componenta Comitetului Interinstituțional

 • Nicolae-Liviu Toader, Presedinte
 • Nicoleta Pirlitescu, Vicepresedinte
 • Luminita Iancu-Tomsa, Vicepresedinte
 • Adrian-Coriolan Tarau, Vicepresedinte
 • Dana Elena Barbatei, Lider National MFP
 • Viorel-Marian Iliescu, Lider National ANAF
 • Georgiana Tofan, Lider National DGAMC
 • Cristina Nitu, Lider Regional DGRFP Bucuresti
 • Daniel Dumitrascu, Lider Regional DGRFP Craiova
 • Dan Brostofshi, Lider Regional DGRFP Galati
 • Andreea Mazilu, Lider Regional DGRFP Ploiesti
 • Teodora Cristina Negrea, Lider Regional DGRFP Brasov
 • Alina Elena Craciun, Lider Regional DGRFP Timisoara