Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestra pentru a o canta!

H.E. Luccock

Prezentare

Organele de conducere colective

Adunarea Generală

Organul suprem de conducere

Adunarea Generală a Sindicatului este alcătuită din delegații grupelor sindicale al căror număr este stabilit pe baza normei de reprezentare 1/100 membri de sindicat plătitori de cotizație la zi, dar nu mai puțin de un delegat de grupa sindicală, membrii Biroului Executiv și ai Comitetului Regional.

Liderii grupelor sindicale vor fi incluși în delegațiile grupelor sindicale din care provin.

Consiliul Național al Sindicatului

Organul de conducere cu caracter deliberativ și decizional care organizează întreaga activitate a Sindicatului în perioada dintre două adunări generale, în conformitate cu rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală.

Consiliul Național al Sindicatului se întrunește, de regulă, o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv sau a Comitetului Regional.

Consiliul Național al Sindicatului este alcătuit din liderii grupelor sindicale de instituție, membrii Biroului Executiv și membrii Comitetului Regional.

Organele de conducere executive

Biroul Executiv

Organul de conducere executiv, permanent, ce realizează conducerea operativă a sindicatului și duce la îndeplinire rezoluțiile Adunării Generale a Sindicatului, hotărârile Consiliului Național al Sindicatului și ale Comitetului Regional. 

Biroul Executiv este format din Președinte și Vicepreședinţi

Componenta Biroului Executiv:

  • Nicolae-Liviu Toader, Presedinte
  • Luminita Iancu-Tomsa, Vicepresedinte
  • Nicoleta Pirlitescu, Vicepresedinte

Comitetul Regional

Organ de conducere executiv, format din membrii Biroului Executiv și Liderii Regionali.

Liderii Regionali de instituții sunt aleși dintre liderii și viceliderii fiecărei grupe sindicale din respectiva regiune.

Consiliul Național al Sindicatului este alcătuit din liderii grupelor sindicale de instituție, membrii Biroului Executiv și membrii Comitetului Regional.

Componenta Comitetului Regional

  • Nicolae-Liviu Toader, Presedinte
  • Luminita Iancu-Tomsa, Vicepresedinte
  • Nicoleta Pirlitescu, Vicepresedinte
  • Teodora Negrea, Lider Regional
  • Mariana Tic-Chiliment, Lider Regional
  • Lilica Voicu, Lider Regional

Comunicare

Poza cu document

Considerente referitoare la OUG privind aprobarea codului administrativ

Citește mai mult

Activitate

Poze participare proteste cu banner Cartel-Alfa

Actiune restabilire legalitate salarii angajati ANAF/DRAF si recuperare sume restante (suprasolicitare neuropsihica)

Citește mai mult

Consiliul National 2019

Citește mai mult

Managementul carierei funcționarului public

Galerie foto

Poze participare proteste cu banner Cartel-Alfa

Participare proteste

Galerie foto

Poza intalniri diverse cu o camera plina de oameni si un ecran pentru videoproiector

Intalniri diverse

Galerie foto