Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Informare privind intalnirea de lucru ANAF/SindFISC

27.06.2018

Agentia Nationale de Administrare Fiscala a fost reprezentata de dl Alexandru Draghici – Vicepresedinte, dna Dana Condoiu – Director General DGORU, dna Luiza Geambasu – Director General Adjunct DGJ, dna Georgiana Voiculesc – Director General DGAPSI, dl Catalin Cretu – Sef Serviciu DGAPSI, dl Radu Raceu – Sef Serviciu DGJ, dl Alexandru Cristea – Serviciul Comunicare, Presa, Mass Media.

O parte din subiectele supuse dezbaterii au fost discutate si cu dl Eugen Teodorovici, Ministrul Finantelor Publice, cu ocazia intalnirii pe care Presedintele SindFISC, dl Liviu Toader, a avut-o luna trecuta, urmare careia a fost transmisa membrilor de sindicat, o informare detaliata.

1. Referitor la pregatirea profesionala, SindFISC a subliniat necesitatea continuarii procesului si imbunatatirea acestuia, astfel incat, angajatii sa beneficieze de programe complexe de pregatire profesionala din partea institutiei. 
De asemenea, s-a convenit ca, in paralel cu perfectionarea oferita de institutie, prin lectorii sai si programele multianuale aprobate, este nevoie si de o perfectionare individuala proprie a angajatilo, astfel incat acestia sa poata face fata provocarilor profesionale din ce in ce mai complexe. 
In vederea eficientizarii procesului de pregatire, SindFISC a propus ca, in paralel cu redimensionarea si realocarea eficienta a personalului, lectorii ANAF sa fie incadrati si salarizati pe functii specifice, sa fie scosi din actvitatea curenta, iar cursurile de pregatire sa se desfasoare in locatiile proprii ale fiecarei structuri judetene/regionale, astfel incat lectorii sa se deplaseze in teritoriu si nu cursantii in diverse locatii. In acest mod, se va putea realiza un portofoliu diversificat de cursuri, o prezenta mai buna a celor interesati/obligati sa urmeze cursuri de pregatire si, nu in ultimul rand, o diminuarea semnificativa a cheltuielilor cu sustinerea procesului de perfectionare (deplasare, cazare, masa, etc.).

2. Referitor la necesitatea adoptarii Statutului finantistului, consideram ca, promovarea acestei initiative legislative revine Ministerului Finantelor Publice. Asa cum am mai aratat, organizatia noastra s-a angajat ca va elabora un proiect de Statut pe care il va transmite MFP (termen 1 august), urmand ca, specialistii din cadrul MFP/ANAF sa continue derularea procesului de elaborare si initierea actului normativ.
SindFISC se afla in proces de desemnare a membrilor Grupului de lucru insarcinat cu elaborarea proiectului. Pana in prezent, au fost discutate principiile de baza ale proiectului de catre membrii Biroului executiv. In urma analizei documentatiei privind reglementarile in domeniu, atat din tara si strainatate, consideram ca, in elaborarea Statutului Finantistului este necesara asumarea anumitor principii, atat de catre conducerea MFP/ANAF, cat si de catre angajati, prin reprezentantii acestora.
Pornind de la aceste principii, organizatia noastra considera ca Statutul va privi functionarii din cadrul sistemului institutional MFP/ANAF care detin functii publice de raspundere si care, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica ale Ministerului Finantelor Publice, exercita atributii si au responsabilitati specifice. \r\nIn vederea promovarii Statutului finantistului, in opinia SindFISC, MFP/ANAF trebuie sa defineasca intr-un orizont de timp rezonabil, urmand procedura prevazuta de actele normative in vigoare, functiile specifice care vor fi reglementate prin actul normativ.
SindFISC a inaintat spre dezbatere catre ANAF propuneri pentru urmatoarele functii specifice:

  • Inspector antifrauda – angajat care prin natura serviciului desfasoara activitati de control antifrauda, control inopinant, etc. – functie specifica stabilita prin actul normativ de infiintare al DGAF.
  • Inspector fiscal – angajat care prin natura serviciului desfasoara activitati de control fiscal: inspectie fiscala, verificari de natura fiscala personala, verificare documentara, etc.
  • Consilier fiscal – angajat care participa la elaborarea de proiecte de acte normative cu caracter fiscal, asista contribuabilii in indeplinirea obligatiilor fiscale, elaboreaza metodologii, participa la administrarea fiscala desfasurand activitati de: inregistrare contribuabili, gestiune declaratii fiscale, colectarea creantelor fiscale, mai putin executorii fiscali (restituiri, compensari, inlesniri, masuri asiguratorii), solutionarea contestatiilor, etc;
  • Inspector vamal – angaj atcare in prezent beneficiaza de statut special;
  • Executor fiscal – angajat care participa la colectarea creantelor fiscale (pentru stingerea obligatiilor de plata prin executare silita) – functie specifica stabilita pentru o parte dintre angajati prin actul normativ de infiintare al Directiei Executari Cazuri Speciale;
  • Auditor fiscal – angajat care auditeaza intreaga activitate de administrare.

ANAF a precizat ca, in cadrul unui proiect care se deruleaza in prezent cu Banca Mondiala, au fost identificate 4 din cele 6 functii specifice propuse de noi, respectiv inspector antifrauda, inspector fiscal, inspector vamal si executor fiscal.

In viziunea SindFISC, Statutul Finantistului trebuie sa cuprinda, in principal, prevederi referitoare la definirea si recunoasterea profesiei de Finantist, la drepturi, obligatii si interdictii specifice (suplimentar celor prevazute prin statutul functionarului public si legislatia conexa), la cariera profesionala, la modul in care se efectueaza pregatirea profesionala continua a finantistilor, la functiile generale si functiile specifice fiecarei institutii din cadrul sistemului institutional MFP/ANAF, in concordanta cu activitatea desfasurata, la atributiile fiecarui post in parte, corespondenta acestora in COR, la masuri suplimentare de asigurare a protectiei juridice a angajatilor ANAF, etc.

3. Referitor la protectia juridica a functionarilor ANAF in exercitarea atributiilor de serviciu, SindFISC a propus modificarea cadrului legal actual, in sensul imposibilitatii contribuabilului de a chema in judecata un angajat atata timp cat acesta a actionat in interes de serviciu in numele institutiei, singura entitate raspunzatoare urmand a fi institutia. Dupa o documentare amanuntita si o cercetare prealabila, in cazul in care se constata grava neglijenta si intentia manifestata de angajat, numai atunci, in regres, pentru a recupera eventualul prejudiciu, institutia urmeaza sa se indrepte impotriva angajatului.

O alta propunere a privit, pana la modificarea legislativa propusa, crearea unui organism intern al MFP/ANAF, format din specialisti ai celor mai importante domenii de activitate, care in momentul aparitiei unei plangeri formulate de contribuabili sau alte organe ale statului (exceptie cazurile ce intra sub sfera penala, etc), sa cerceteze respectarea procedurilor de derulare a activitatii reclamate si sa documenteze un punct de vedere oficial care sa fie depus in instanta in scopul clarificarii anumitor aspecte de natura procedurala.

4. Referitor la diferentierea salariala in functie de activitatea prestata si aportul suplimentar al fiecarui angajat la indeplinirea sarcinilor de serviciu, SindFISC sustine in continuare necesitatea acordarii unor recompense financiare, suplimentare salariului de baza (care la ora actuala are acelasi nivel in ANAF si structurile subordonate), in functie de specificul activitatii, complexitatea muncii, riscurile suplimentare asumate, disponibilitate de a presta ore suplimentare, disponibilitate de a se deplasa in teritoriu etc.

Ca urmare, se impune deblocarea de urgenta a aplicarii OUG 116/2017, prin emiterea de catre ANAF a actelor normative de aplicare privind procedura de constituire si distribuire a premierilor, prin crearea cadrului legal de acordare a unor sporuri specifice fiecarei activitati, asa cum exista si in alte institutii.

5. Referitor la finantarea activitatii si crearea conditiilor de munca decente pentru angajatii din cadrul sistemului institutional al MFP/ANAF, SindFISC a aratat cu aceasta ocazie, cazuri punctuale semnalate de catre membrii nostri de sindicat, unele dintre acestea fiind cunoscute de catre conducerea ANAF.

ANAF a mentionat ca, o serie de aspecte din cele prezentate vor fi solutionate in termen scurt (CASCO pentru autovehicolele de serviciu, asigurarea unor servicii de curatenie, medicina a muncii, etc), iar o parte din probleme se va solutiona numai dupa rectificarea bugetara. ANAF a aratat ca, o parte a problemelor semnalate a aparut, intrucat la momentul proiectarii bugetului ANAF si al institutiilor din subordine, o serie activitati nu au fost avute in vedere (au aparut ulterior, pe parcursul anului).

SindFISC a subliniat faptul ca, angajatii ANAF suporta deseori din fonduri proprii subfinantarea activitatii institutionale, aratand ca aceste cazuri sunt numeroase si nu au fost solutionate in timp.

S-a atras atentia celor prezenti ca, nerezolvarea unor astfel de probleme poate conduce la actiuni de protest sponan ale angajatilor nemultumiti, care pot afecta grav imaginea institutiei si a conducerii MFP/ANAF.

6. Referitor la reorganizarea activitatii de administrare a Contribuabililor Mijlocii, procesul se afla in derulare, data limita fiind 1 august 2018. 

Conducerea ANAF ne-a asigurat ca nu se pune problema disponibilizarii unor angajati.

Indiferent de modalitatea in care se va efecta acest proces de reorganizare sau de deciziile luate la nivel MFP/ANAF, asiguram membrii nostri de sindicat, ca SindISC ii va sprijini, folosind toate mijloacele legale existente, mandatul incredintat si suportul pe care ii va avea din partea membrilor sai.

Vom transmite Informatii suplimentare, pe masura ce vom intra in posesia acestora.

7. La rubrica Diverse, SindFISC, recunoscut ca fiind sindicatul cu cei mai multi membrii din cadrul sistemul institutional al Finantelor Publice, a reiterat disponibilitatea sa de a fi un partener legal de incredere al MFP/ANAF/DGRFP, incercand sa rezolve astfel cat mai multe dintre problemele profesionale si institutionale ale angajatilor.

Biroul executiv al Sindicatului National Finante Publice – SindFISC
Liviu Toader, Președinte