Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Informare întâlnire reprezentanți SindFISC/Conducere ANAF

13.03.2019

Poza intalnire

Ieri 12.03.2019, la sediul organizației noastre, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanți SindFISC și reprezentanți ai conducerii Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

La întâlnire, din partea ANAF au participat domnul Marius STĂNCESCU, consilier personal al Președintelui ANAF, domnul Radu RACEU – Șef Serviciu Direcția Generală Juridică și doamna Cristina COJOCARU - Șef Serviciu DGORU. 
Din partea organizaței noastre au participat membrii Biroului executiv (Președinte, Vicepreședinti) și, Liderul SindFISC DRAF 6 Oradea, domnul Adrian TARĂU. 

Subiectul întrevederii a fost Memoriul depus la nivelul Președintelui ANAF, document ce a surprins aspecte referitoare la problemele identificate la nivelul ANAF și a instituțiilor din subordine cu care se confruntă angajații instituției. 
Memoriul a centralizat problemele ridicate de către membrii organizației noastre, atât cu ocazia întâlnirilor realizate de conducerea Sindicatului, cât și ca urmare a răspunsurilor transmise prin intermediul chestionarelor. 

Cu ocazia întâlnirii, de comun acord, a fost stabilit un program de lucru ce presupune întâlniri periodice, iar următoarea întrevedere urmează să aibă loc la jumătatea lunii mai.

Concluzii:

1 - Cu privire la acordarea protecției juridice/asigurarea asistenței juridice speciale pentru activitatea profesională desfășurată de funcționarii instituției s-a stabilit ca până la următoarea întâlnire reprezentanții SindFISC să întocmească un studiu comparativ al legislațiilor aparținând altor state membre UE, document care va fi înaintat conducerii ANAF pentru fundamentarea unei inițiative legislative. Totodata, s-a discutat modalitatea actuala in care functionarii actionati in instanta pentru fapte presupus ilegale efectuate in exercitarea atributiilor de serviciu pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu reprezentarea in instanta. In acest scop, se afla in vigoare OMFP 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia.

2 - Referitor la inițierea procedurilor de modificare/completare a COR prin introducerea funcțiilor specifice pentru funcționarii ce derulează activități cu grad de specificitate sporit, vom înainta un material către Secretarul General al MFP cu propuneri în sensul celor menționate urmând ca împreună cu Consilierul Președintelui ANAF să îl susținem în fața conducerii Ministerului.

3 - În ceea ce privește inițierea și aprobarea unei proceduri standard de evaluare a funcționarilor prin asigurarea concordanței dintre atribuțiile prevăzute în fișa postului și criteriile din fișa de evaluare anuală, în contextul în care la nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) se află în lucru o procedură ce presupune elaborarea unor criterii generale, la nivelul ANAF se implementează configurarea criteriilor specifice domeniului de activitate al instituției. Urmează ca la următoarea întâlnire, ANAF să vină cu elemente suplimentare clarificatoare.

4 - Referitor la asigurarea unor condiții de muncă decente pentru angajații ANAF prin finanțarea corectă a activității instituționale, reprezentanții Agenției au propus stabilirea de comun acord a categoriilor de probleme, urmând ca în vederea rezolvării, să se realizeze o inventariere paralelă a acestora de către SindFISC și ANAF.

5 - Cu privire la evaluarea condițiilor periculoase sau vătămătoare pentru fiecare loc de muncă, conducerea ANAF a specificat că pentru anul 2019 nu este posibilă acordarea sporului de până la 15%, dar că se va avea în vedere identificarea factorilor nocivi și implicit acordarea sporurilor aferente începând cu anul următor.

6 - Cât privește stabilirea drepturilor și obligațiilor derivate din funcția specifică de inspector antifraudă și elaborarea statutului inspectorilor antifraudă așa cum este precizat în OUG 74/2013 s-a convenit, inițierea de către ANAF a demersurilor cu privire la punerea în aplicare a art. 4, alin 2 din actul normativ menționat. De asemenea, cuprinderea în COR a funcției specifice de inspector antifraudă va face obiectul unei întâlniri de lucru la nivelul Secretarului General al MFP.

7 - Cu privire la serviciile de mentenanță și a asigurărilor auto de tip Casco, reprezentanții ANAF au menționat că aspectele privind mentenanța se vor rezolva într-un orizont de timp cât mai scurt iar pentru serviciile Casco vor căuta o sursă de finanțare.

8 - Referitor la cuantificarea concretă a timpului de muncă s-a convenit a se proceda la elaborarea unei metodologii conform căreia să se stabilească clar care sunt timpii de muncă normați (ex: timpul destinat deplasării să fie considerat timp de lucru). În paralel reprezentanții SindFISC vor evalua legislația europeană (directiva UE) cu privire la acest subiect iar concluziile le vor înainta conducerii ANAF.

9 - Cu privire la identificarea instrumentelor de susținere și promovare a performanței profesionale, reprezentanții ANAF au susținut că, competența pentru materializare, se află la nivelul managerilor, care în acest sens, sunt cuprinși într-un program de training managerial. Pe acest subiect, cei în cauză, au susținut că managerii sunt instruiți pentru a aplica întreaga gamă de instrumente manageriale cu privire la conștientizarea și motivarea subordonaților. În ceea ce privește motivarea de natură pecuniară (acordare de sporuri, prime etc), la nivelul ANAF se caută soluții pentru acordarea unor beneficii într-un orizont de timp cât mai scurt.

În cursul zilei de astăzi, împreună cu Consilierul Președintelui ANAF, conducerea SindFISC va participa la o ședință de lucru la nivelul DGAMC în cadrul căreia se vor discuta probleme specifice acestei instituții.

Aici gasiți Memoriul depus la Cabinetul Președintelui ANAF, document ce a constituit suportul dezbaterii.

Liviu Toader, Președinte 
tel. 0742 129 478 
e-mail: liviu.toader@sindfisc.ro