Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Întâlnire de lucru ANAF - organizații sindicale reprezentative

Intalnire de lucru ANAF - organizatii sindicale reprezentative

In cursul zilei de vineri 23.09.2022, la invitația Presedintelui ANAF, Domnul Lucian Ovidiu HEIUS, am participat, la Brașov, la o intalnire de lucru in cadrul căreia s-au analizat pe langa rezultatele activitatii de administrare fiscala ale anului 2022 si diverse aspecte privind colaborarea institutiei cu sindicatele reprezentative, masurile pe care si le propune Agentia in perioada urmatoare pe linia problematicii referitoare la subiecte de interes de ambele părți. La întâlnire au fost prezenti oficiali ANAF ( Presedinte, Secretar General), directori generali din ANAF, directorii generali si directorii executivi servicii interne din Regionale și DGAMC, sefii de administratii județene si ai sectoarelor Municipiului Bucuresti, lideri de sindicat.

În esență, angajații ANAF, ar trebui sa stie urmatoarele:

 1. in aceste zile au fost transmise catre angajatori, DGAMC si DGRFP -uri, in integralitatea lor, sumele solicitate de catre acestia pentru finanțarea activității instituționale. In acest sens, in principiu, intr-un orizont de timp rezonabil, nu ar trebui sa mai existe deficiente majore cu privire la asigurarea hartiei, tonerelor, consumabilor, reparațiilor solicitate, deconturilor de cheltuieli, etc. Presedintele ANAF a atras atenția celor prezenți, responsabili cu buna desfasurare a serviciilor interne, ca nu tolerează finantarea activității instituționale de catre angajati sau diferite alte entitati, care din păcate in ultima perioada a devenit un fenomen in sistem si va sancționa drastic eventuale deficiente in executia bugetara anuala. In spiritul celor transmise, SindFISC va derula în rândul angajatilor o ampla campanie de constientizare a acestora cu privire la acest subiect. In paralel, prin aceeași campanie ne propunem si o mai buna responsabilizare a angajatilor in ceea ce priveste utilizarea eficienta a resurselor alocate bunei desfasurari a activitatii profesionale, in contextul prefiguratei crize economice de la nivel national si internațional;
 2. pana in prima jumătate a lunii noiembrie, toti angajatorii sunt obligați sa organizeze concursurile de promovare;
 3. in primul trimestru al anului 2023 se va incerca organizarea unor concursuri de recrutare pe posturile vacante, deja transformate, in special pentru cele de debutant si principal. Aceste concursuri se vor desfășura dupa o metodologie noua ( grila si interviu inregistrat). De asemenea se vor organiza mai multe concursuri pentru titularizarea persoanelor ce ocupa funcții de conducere cu delegatie.
 4. Presedintele ANAF încurajează desfasurarea activitatii sindicale oneste, transparente, colaborarea atat la nivel central cat si teritorial a organizațiilor sindicale cu angajatorii, punerea la masa dialogului a tuturor problemelor referitoare la deficientele sistemului si identificarea in comun a solutiilor.
 5. A fost abordat subiectul referitor la Statutul finantistului. Pozitia organizatiei noastre a fost urmatoarea:
  • inainte de toate ar trebui stabilit clar carui personal se doreste a fi aplicabil: angajatilor ANAF si institutiilor din subordine sau întregului personal al sistemului institutional MF ( Aparat propriu MF, ANAF, DGAMC, DGRFP, DGAMC, ONJN, ONPCSB, etc), in functie de aceste lucruri, abordarea cu privire la procedura/demersuri va fi diferita;
  • nu mai trebuie căzut în capcana prin care, in lipsa unei decizii politice cu privire la promovarea unui astfel de act normativ, organizatii sindicale (printre care ne numărăm si noi) sau chiar grupuri de persoane din ANAF, DGRFP au lansat in dezbatere tot felul de variante ale Statutului, aceste demersuri ducând in final la invrajbirea diferitelor categorii de angajați ai sistemului si nicidecum in a face front comun in influențarea decidentului cu drept de inițiativă legislativa;
  • SindFISC a propus celor prezenți la sedinta, in functie de posibilități si competente, la nivel central/ teritorial, implicarea fiecaruia în încercarea influentarii deciziei politice cu privire la constientizarea celor cu competenta in initiativa legislativa (ministru sau parlamentari) asupra promovării Statutului. Pentru acest demers SindFISC va actiona prin CNS Cartel ALFA si Federatia Europeană a Sindicatelor EUROFEDOP la care suntem afiliați.
  • dupa obținerea unei decizii favorabile din partea celui cu drept de initiativa legislativa, invitarea organizațiilor sindicale reprezentative in comisiile de lucru constituite pentru elaborarea proiectului de act normativ.
 6. Cu privire la angajarea de personal, Președintele ANAF a solicitat conducerilor DGRFP/AJFP să își asume noile intrări în sistemul institutional, in sensul acceptării doar a funcționarilor care dețin abilitățile si cunoștințele necesare integrării rapide in activitatea specifică, în vederea realizării obiectivelor stabilite/propuse.

Nicolae-Liviu Toader, președinte SindFISC, vicepreședinte CNS Cartel ALFA
Contact: 0742 129 478 / e-mail