Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Întâlnirea Ministrului Finanțelor cu Președintele SindFISC

Intalnire Ministrul Finantelor Caciu cu Presedintele SindFISC Nicolae Liviu Toader

În contextul procesului de reorganizare al MF și ANAF, urmare înființării Autorității Vamale Române (AVR), instituție cu personalitate juridică ce va funcționa în directa subordonare a ministerului precum și a trecerii Activității de soluționare a contestațiilor și a Soluțiilor fiscale anticipate din structura ANAF în cea a aparatului propriu MF, joi 20.01.2022, la inițiativa Ministrului Finanțelor, domnul Adrian CÂCIU, a avut loc o prima întâlnire a reprezentanților ministerului cu Președintele SindFISC, Nicolae-Liviu TOADER. Alături de domnul ministru, la întalnire au mai participat domnul Secretar de stat Bogdan - Lari MIHEI, Președinte AVR și doamna Mirela ȘIȚOIU Director General DGMRU.

Principalele concluzii ale întâlnirii:

  • manifestarea disponibilității constructive la dialog a domnului ministru în vederea soluționării amiabile a oricărei probleme ce poate apărea pe parcursul derularii procesului reorganizării;
  • în principal, reorganizarea actuală, reprezintă rezultatul unor decizii politice anterioare materializate în timp prin adoptarea în Parlament, a diferite acte normative. Procesul privește eficientizarea activității instituționale, derulandu-se în cadrul unui număr de posturi suficient pentru asigurarea preluarii întregului personal în cadrul sistemului instituțional MF. Discuțiile au avut ca suport aprecierea comună sindicat/ministru, că finantiștii, prin activitatea specifică pe care o desfășoară zi cu zi, reprezintă un corp de funcționari profesioniști, dedicați meseriei, dispusî la sacrificii suplimentare care în perioada următoare trebuie să se bucure de o atenție deosebită din partea guvernanților;
  • prin grija și implicarea SindFISC, în concordanță cu atribuțiile legale, în relația cu angajatorii membrii organizației vor beneficia de întreg suportul juridic, tehnic, logistic etc., astfel încât, drepturile conferite de Statutul de funcționari publici și legislația subsecventă, să nu le fie afectate;
  • proiectele de acte normative vor fi puse în dezbatere publică, propunerile, sugestiile și opiniile pot fi transmise ministerului timp de 10 zile de la publicare, direct sau prin intermediul organizației noastre;
  • referitor la aspectele ce fac obiectul adresei SindFISC depuse la sfârșitul lunii decembrie la Cabinet Ministru (asigurare condiții de muncă corespunzatoare, finanțarea activității profesionale, corelarea veniturilor salariale cu munca prestată, aplicarea unitara a unor dispoziții legale la nivelul întregului sistem instituțional MF, politica de personal, etc), domnul Adrian CÂCIU și-a manifestat disponibilitatea pentru stabilirirea de comun acord a unei întâlniri de lucru dedicată analizei celor semnalate de către membrii organizației noastre.

Nicolae-Liviu Toader, președinte SindFISC, vicepreședinte CNS Cartel ALFA
Contact: 0742 129 478 / e-mail