Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Comunicat de Presa 07.07.2021

Schimb de experiență între reprezentanții sindicatelor din administrația publică din România și Republica Moldova

Schimb de experiență între reprezentanții sindicatelor din administrația publică din România și Republica Moldova

În perioada 2-4 iulie a.c., o delegație a Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, ocazie cu care au avut loc întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ai Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP).

Au avut loc trei întâlniri de lucru, la sediile organizațiilor sindicale și la sediul Institutului Muncii al Republicii Moldova (centru educațional al CNSM cu o istorie de peste 50 ani, ce detine o bază materială generoasă - cuprinzând săli de conferințe, spații cu posibilităti de cazare, masă și divertisment, etc).

Din partea organizațiilor din Republica Moldova la intâlnire au participat dnul Oleg Budza - Președintele CNSM, dna Tatiana Marian - Șef Departament mass-media și relații internaționale CNSM, dnul Vlad Canțîr - Președinte SINDASP, președinții structurilor sindicale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat - dna Olga Borțevici, Ministerului Finanțelor - dna Natalia Tonu și Inspecției Financiare - dnul Sergiu Vrăjitoru.

Din partea SindFISC au fost prezenți Nicolae-Liviu Toader, Președinte, Rodica Ciofliceanu, Secretar General, Irina Gheorghe, coordonator Department juridic.

Întâlnirile la nivel de Conferderații și Federații s-au efectuat în contextul necesității dezvoltării cooperării între sindicatele din cadrul administrației publice din întreaga Europă, pentru a putea reprezenta mai bine interesele angajaților din sectorul serviciilor publice și a promova crearea unui dialog social reprezentativ și pluralist, la nivel național, regional și internațional.

Participanții la intalnire au făcut schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, statutul functiei publice din cele două state vecine, provocările cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat și impactul pandemiei de coronavirus asupra activității sindicale și profesionale.

În cadrul acestei vizite, reprezentanții SindFISC au propus diverse modalităti de cunoaștere reciprocă a organizațiilor din domeniul serviciilor publice, în mod deosebit din domeniul fiscal, împărtășind din experiența organizației cu privire la consolidarea dialogului social la nivel național, regional și european.

Domnnul Oleg Budza, președinte al CNSM, a prezentat obiectivele și prioritățile Confederației la niel național, conlucrarea cu partenerii sociali, situația în domeniul protecției salariaților în context pandemic, activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv programele de formare a activului sindical.

Institutul Muncii

Președintele Federației SINDASP, domnnul Vlad Canțîr a prezentat obiectivele și prioritățile viitoare ale Federației SINDASP, în contextul promovării unui dialog social de calitate și performanță.

Totodată, pe parcursul discuțiilor, liderii moldoveni au apreciat inițiativa SindFISC de dezvoltare a unei colaborări reciproc avantajoase, importantă în demersul de reprezentare și protejare a intereselor membrilor de sindicat în cadrul relațiilor de muncă.

La rândul său, dnul Nicolae-Liviu Toader, președintele SindFISC, a prezentat specificul activității sindicale din România, rolul sindicatelor în România și provocările actuale de pe piața muncii, subliniind necesitatea consolidării relațiilor bilaterale și posibilitatea încheierii pe viitor a unui protocol de colaborare între Sindicatul Național Finanțe Publice SindFISC din România și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) din Republica Moldova, document care va statua modalități de colaborare reciproc avantajoase.

Un alt subiect de interes, abordat de organizația noastră în cadrul dialogului, a fost cel legat de posibilitatea creării condițiilor necesare în vederea constituirii unor pachete turistice avantajoase (odihnă, tratament, agrement, etc.) pentru membrii noștri de sindicat, în condițiile în care prețurile și tarifele practicate în bazele de tratament ce aparțin organizațiilor sindicale din Republica Moldova și nu numai sunt avantajoase.

S-a convenit ca modalitățile concrete de materializare a unor astfel de pachete să fie cuprinse în conținutul protocolului ce urmează să fie încheiat. 

Menționam că, în Republica Moldova există o singură Confederație sindicală la nivel național, o singură federație în domeniul serviciilor publice și structuri sindicale specializate pentru activitatea ministerului de finanțe.

Mai multe informații vor fi transmise cu ocazia viitoarelor întruniri sindicale.

Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte,
tel. 0742 129 478
e-mail