Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Comunicat de Presa - 12.03.2020

Coronavirus în ANAF - dispoziții versus realități

Corona virus in ANAF si masurile slabe luate

In contextul măsurilor dispuse, în regim de urgență printr-o circulară, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în scopul asigurării securității și sănătății personalului la locul de muncă, precum si pentru protecția contribuabililor, semnalam faptul că, până în prezent, se înregistrează numeroase disfuncții in implementarea acestora.

Din informațiile culese direct de la nivelul membrilor noștri de sindicat, rezultă că, singura măsură aplicată unitar la nivelul ANAF este completarea unui formular care cuprinde o declarație pe propria răspundere prin care semnatarii sunt responsabilizați cu privire la cele declarate.

Cu mici excepții, unde au fost demarate unele acțiuni în sensul celor stipulate in circulară, reprezentanții ANAF și ai unităților subordonate sunt în imposibilitatea să aplice măsurile dispuse, iar lipsa materialelor și echipamentelor de protecție este generalizată.

Astfel, constatăm faptul că, principala problemă care grevează asupra aplicării acestor măsuri este de natura financiară.

Punerea in practică a măsurilor dispuse prin circulara, la nivelul locațiilor teritoriale unde își desfășoară activitatea funcționarii, presupune, în primul rând, efectuarea de achiziții, demersuri ce se pot iniția numai la nivelul ordonatorilor de credite care la rândul lor se plâng ca nu au la dispozitie bugete alocate în acest scop.

De asemenea, o situație aparte, se înregistrează la nivelul Direcțiilor Regionale Antifraudă (DRAF), respectiv:

  • conducerile celor opt DRAF-uri așteaptă noi „dispoziții de la centru” privind punerea în practică a acestor măsuri;
  • nu s-au luat măsuri necesare pentru protecția personalului, astfel că inspectorii care lucrează în frontieră și sunt primii expuși, nu au primit echipamente de protecție (mănuși, măști, dezinfectanți, nu au fost efectuate dezinfecții, etc.);
  • situația este similară și în cazul angajaților care își desfășoară activitatea la sediile regionalelor, precum și în cazul celor din serviciile operative de control care acționează în teren și intră în contact direct cu contribuabilii.

Pe acest fond, SindFISC își arată îngrijorarea și trage un semnal de alarmă cu privire la situația creată, constatând, pe de o parte, că exista oficiali care declară ca sunt asigurate toate măsurile de protecție a personalului, iar pe de altă parte, realitățile de la fața locului, evidențiază că, în prezent, funcționarii sunt expuși la riscuri majore.

Întârzierea creării condițiilor aplicării măsurilor stipulate, este de natură să instaureze o stare de nemulțumire în rândul salariaților care poate degenera în acțiuni necontrolabile.

Precizăm faptul că, organizația noastră a abordat cu oficialii ANAF această temă, prezentând lipsa echipamentelor de protectie, încă din data de 18.02.2020, cu ocazia dezbaterii publice organizată de instituție în contextul reorganizării și a primit asigurări că aspectele semnalate vor fi luate în considerare.

Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte,
tel. 0742 129 478
e-mail