Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Consiliul Național 2023

Informare cu privire la lucrările Consiliului Național 2023 ale Sindicatului Național Finanțe Publice - SindFISC

Cinsiliul National 2023 SindFISC organ colectiv de conducere format din liderii sindicatului de la nivel central si teritorial. Din cei 53 delegati reprezentand structuri centrale si teritoriale, au raspuns invitatiei 49 persoane (35 fizic,14 online).

În perioada 23 - 25 aprilie, au avut loc lucrările Consiliului Național 2023 al Sindicatului Național Finanțe Publice-SindFISC, organ colectiv de conducere al organizației, alcătuit din liderii organizațiilor sindicale din țară și membrii Comitetului Interinstituțional SindFISC.

Cu statut de invitați, la dezbaterile ocazionate de eveniment, ne-au onorat cu prezența Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Vasile-Felix COZMA, Secretarul General al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Marius ZINCĂ, Președintele și Prim-vicepreședintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Iuliu HOSSU, respectiv Liviu APOSTOIU, Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, Bogdan SCHIOP, Președintele Federatiei din Administratia Publică din Serbia, Sladan BOBIC, Președintele Sindicatului din Trezorerie/Ministerul Finanțelor din Serbia.

Cu această ocazie, sindicaliștii au semnalat oficialilor guvernamentali, problemele cu care se confruntă angajații pe care îi reprezintă, cu referire în mod deosebit la:

 • finanțarea defectuoasă a activității profesionale, a sănătății și securității la locul de muncă,
 • starea de nemulțumire accentuată generată de discrepanțele salariale existente în instituții (prag de până la 25% doar la salariul de bază),
 • lipsa de personal în foarte multe compartimente/sectoare de activitate/unități fiscale,
 • îngrijorări cu privire la implicarea angajatorilor/ordonatorilor de credite în susținerea finanțiștilor pentru o poziționare corectă în grila de salarizare din punct de vedere salarial a activității specifice desfășurate de aceștia, în contextul promovării unei noi legi a salarizării bugetarilor,
 • necorelări salariale în concordanță cu actualele restricții/incompatibilități și răspunderi suplimentare pentru diferitele categorii de finanțiști (cu referire la proiectul de act normativ ce privește responsabilizarea inspectorilor fiscali și imputarea cheltuielilor de judecată acestora în solidar cu instituția), etc.

În cadrul lucrărilor, au fost aprobate documente cu privire la raportul de activitate al Biroului Executiv pentru perioada aprilie 2022 - aprilie 2023, raportul Comisiei de cenzori și descărcarea de gestiune aferenta anului 2022, execuția bugetară a anului 2022.

Hotărârile adoptate de Consiliul Național 2023 sunt următoarele:

 1. Demararea acțiunilor de protest la începutul lunii mai 2023 - pichetări, mitinguri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, eliminarea discrepanțelor salariale, poziționarea corectă în grila de salarizare - legea salarizării bugetarilor, protecția juridică a funcționarilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu etc. Pentru o primă etapă s-a stabilit pichetarea a 10 sedii de instituții naționale și regionale (calendar, locații și proces de autorizare în curs, semnături de susținere/participare deja colectate);
 2. Inițierea acțiunilor de negociere colectivă la nivelul angajatorilor, ministerului și a sectorului de negociere colectivă, cu suportul FNSA și Cartel ALFA;
 3. Continuarea și extinderea campaniei de informare a membrilor de sindicat prin toate mijloacele de care dispune organizația (derularea unor campanii cu privire la drepturile/obligațiile acestora, atribuțiile organizațiilor sindicale, așteptările pe care ar trebui să le aibă și modalitățile de implicare a membrilor de sindicat etc);
 4. Acțiuni pentru îmbunătățirea imaginii finanțistului (campanii de presă, protocoale, etc.);
 5. Continuarea derulării programului SindPLUS (ajutoare oferite de organizație situații deosebite, membrilor de sindicat și familiilor acestora) și a asigurării riscului profesional cu o societate de asigurări din domeniu;
 6. Continuarea acțiunilor în instanță pentru recuperarea unor drepturi salariale restante, demararea unor noi acțiuni, identificarea unor posibile alte acțiuni în avantajul salariaților reprezentați de SindFISC;
 7. Obținerea reprezentativităților la nivel de unitate, acolo unde se întrunesc condițiile oferite de noua lege a dialogului social;
 8. Implementarea unui program de facilități oferite prin intermediul Cardului legitimație SindFISC (discount-uri la achiziția de bunuri și servicii), altele decât cele oferite până în prezent pe baza adeverinței de membru de sindicat (destinată pagină exclusivă, pe site-ul organizației și la avizierele SindFISC din instituții).

Nicolae-Liviu Toader, Președinte
tel. 0742 129 4780742 129 247
e-mail

Alătură-te schimbării, devino membru

Citește avantajele aderării