Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Informare Consiliu National SindFISC 2021

Consiliul National 2021

Informare cu privire la lucrarile Consiliului National 2021 ale Sindicatului National Finante Publice - SindFISC

Marti, 15.06.2021, au avut loc lucrările Consiliului Național SindFISC 2021, organ colectiv de conducere format din liderii sindicali din fiecare instituție și membrii Comitetului Interinstituțional. Dezbaterile s-au desfășurat în format de participare mixt (fizic, o parte din participanti la sediul SindFISC și online, pe platforma Zoom). Alături de delegații la lucrări, au mai participat, în calitate de invitați, dl Bogdan Iuliu HOSSU - președintele CNS Cartel ALFA, precum și vicelideri ai anumitor organizații din țară sau foști lideri SindFISC.

Hotărârile adoptate de Consiliul Național sunt următoarele:

1 - A fost adoptat Raportul de activitate SindFISC pentru perioada cuprinsă între precedentul Consiliu și actualul Consiliu Național (iulie 2020 - iunie 2021);

2 - Au fost aprobate, Raportul Comisiei de Cenzori și Rezultatele financiare aferente anului fiscal 2020;

3 - S-a decis continuarea demersurilor pentru promovarea și legiferarea funcțiilor specifice și a Statutului Finanțistului, strângerea de semnături de susținere de la angajații din cadrul sistemului instituțional MF, la nivelul intregii tari;

4 - Identificarea tuturor posibilităților de promovare a Statutului Finanțistului, pentru acest deziderat - inclusiv obținerea susținerii politice la nivel local și național;

5 – Organizarea, cu sprijinul Confederației, a unor întâlniri de lucru cu oficiali guvernamentali si parlamentari, în vederea promovării intereselor organizației;

6 - Consolidarea organizației, astfel încât, până la sfârșitul anului, să nu mai existe instituție în care SindFISC să nu aibă organizate grupe sindicale funcționale;

7 - Îmbunătățirea comunicării interne cât și interacțiunii cu potențialii noi membri de sindicat, promovarea imaginii organizației în spațiul public;

8 - Întâlniri de lucru regulate cu membrii de sindicat din instituții, cu liderii de la nivel regional din instituțiile sindicalizate, precum și cu conducerile DGRFP-urilor;

9 - Continuarea programului de asigurare a membrilor pentru activitatea profesională, lărgirea beneficiilor acordate acestora;

10 - Inițierea unei ample campanii de informare cu privire la aplicarea pentru membrii de sindicat a dispozitiilor OMF 50/2011 referitoare la modalitatea de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată;

11 - Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2021 în conformitate cu obiectivele strategice SindFISC pentru perioada următoare, cu posibilitatea rectificării acestuia în funcție de situațiile neprevăzute încă;

12 - Promovarea acțiunilor sindicale de susținere și apărare a drepturilor membrilor de sindicat, continuarea celor aflate în derulare (în special pe calea instanțelor de judecată);

13 - Desfășurarea de acțiuni sindicale specifice, în cazul apariției unor modificări a legislației referitoare la sistemul de salarizare, cu consecințe negative asupra veniturilor angajaților, in cazul unor reorganizări/reașezări de personal, cu impact nefavorabil asupra membrilor SindFISC.

Biroul executiv,
Nicolae-Liviu TOADER, Președinte,
Sindicatul National Finante Publice - SindFISC
cal. Serban Voda nr. 209, corp A, et. 6, ap. 14
Bucuresti, sect. 4, CP 040206
tel. 0742 129 478
e-mail

Poza Consiliul National 2021 SindFISC
Poza Consiliul National 2021 SindFISC
Poza Consiliul National 2021 SindFISC
Poza Consiliul National 2021 SindFISC
Poza Consiliul National 2021 SindFISC
Poza Consiliul National 2021 SindFISC
Poza Consiliul National 2021 SindFISC