Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Informare Clasificarea Ocupatiilor din Romania

06.05.2016

Dragi colegi,

Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, sindicat national dedicat exclusiv functionarilor publici si personalului contractual din sistemul institutional al Ministerului Finantelor Publice, luand act de ultimele declaratii, indeosebi mediatice, ale guvernantilor, cu privire la disponibilitatea privind reasezarea salariilor functionarilor pe o noua grila de salarizare in cadrul negocierilor ce vor avea loc pentru Legea salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, a solicitat Presedintelui ANAF, ca in calitate de angajator si coordonator al activitatilor din cadrul Agentiei aparat propriu cat si al structurilor teritoriale subordonate, sa intreprinda toate demersurile ce tin de prerogativele functiei pe care o detine, pentru crearea functiilor specifice activitatii specifice de administrare fiscala si popularea acestora cu personalul existent la acest moment, incadrat pe functii generale, cat si scoaterea la concurs a posturilor noi ce se prefigureaza a fi ocupate, pe noile functii solicitate a fi create, urmare unei analize minutioase cu privire la sarcinile crescande ale Agentiei si alocarea existenta a actualului personal pe diferitele posturi si activitati.

Facem precizarea ca modificarea COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), clasificatie care prevede ierarhizarea ocupatiilor in functie de importanta si complexitatea sarcinilor personalului care activeaza in respectivele ocupatii, cu introducerea unor ocupatii noi, care nu sunt cuprinse in COR-ul deja aprobat, se poate face la initiativa angajatorilor, prin urmare solicitarea si sugestia organizatiei noastre, a fost aceeea ca, Directia Generala de Resurse Umane din ANAF sa intocmeasca documentatia aferenta prin care reprezentantii Agentiei sa ceara recunoasterea fiecarui tip de ocupatie, care este corespunzator unui anumit gen de activitate ce se desfasoara deja in cadrul ANAF si institutiile subordonate acesteia (activitatea desfasurata in cadrul Administrarii Fiscale este foarte eterogena si in consecinta va trebui sa fie clar delimitata si din punct de vedere al functiilor asociate).

Consideram ca este foarte important sa fie identificate corect categoriile de ocupatii din cadrul Agentiei, deoarece, ierarhizarea salariala se face in primul rand dupa structura CORin functie de importanta si complexitatea sarcinilor precum si de pregatirea necesara realizarii fiecarei categorii ocupationale. La ora actuala, foarte multi angajati ai Agentiei, prin natura muncii desfasurate, nu au corespondent real in COR, deci nu pot fi luati corect in calcul la stabilirea unor eventuale nivele salariale, ca si categorii socio-profesionale distincte.

La o prima evaluare a situatiei existente, consideram ca toti ce participa efectiv la procesul administrarii fiscale (inspectie fiscala, inspectie financiara, analiza de risc, informatii fiscale, antifrauda, executare silita, colectare, juridic, etc ) trebuie sa aiba asociata functie specifica. De asemenea nu trebuiesc neglijate nici functiile generale (administrativ, personal, economic, etc), prin mentinerea nivelului salarial existent si aducerea acestora acolo unde ar trebui sa fie intr-o administrare fiscala moderna si eficienta.

In fapt, la ora actuala, constatam ca sunt foarte multi colegi de ai nostri, ce se simt nedreptatiti in a desfasura activitati specifice ce incuba abilitati, complexitate si asumare de riscuri deosebite, in detrimentul activitatilor generale specifice functiilor generale ocupate de ei si alti colegi din propria institutie sau alte institutii. In plus, chiar si din punct de vedere salarial, sunt tratati, in unele cazuri, chiar si inferior colegilor din institutie sau alte institutii, colegi ce desfasoara activitati generale functiei publice, in timp ce, paradoxal, sunt mentinute in lege anumite functii specifice ce nu mai au corespondent in activitatea curenta.

Un material amplu cu privire la aceasta solicitare a organizatiei noastre, va fi depus la nivelul Agentiei.

Totodata, va reamintim faptul ca unul din dezideratele principale al organizatiei noastre este recunoasterea meseriilor specifice administrarii fiscale, deziderat in care ne vom implica cu toate resursele si il vom sustine neconditionat, solicitand si implicarea dumneavoastra.

Cu aleasa consideratie,
Liviu Toader, Președinte