Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Informare privind lucrările Adunării Generale SindFISC 2020

02.09.2020

Poza intalnire SindFISC

In data de 30.07.2020, s-au desfasutat lucrarile celei de a doua Adunari Generale ordinare a Sindicatului National Finante Publice – SindFISC (precedenta Adunare Generala a avut loc in anul 2016, anul infiintarii organizatiei).

Avand in vedere situatia existenta generata de Pandema de Covid-19, lucrarile s-au desfasurat in mediul online, pe platforma de comunicare ZOOM.

La intalnire, au participat 40 delegati din cei 45 delegati desemnati pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale, reprezentand cele 37 organizatii SindFISC constituite in prezent, la nivelul intregii tari.

La lucrari a fost prezent si Presedintele Cartel ALFA, dnul Bogdan Iuliu HOSSU, alaturi de alti cativa invitati.

In cadrul acestui for suprem de conducere SindFISC, au fost adoptate urmatoarele rezolutii:

 1. Au fost adoptate modificari ale Statutului SindFISC: privind procedura de comunicare, privind reprezentarea institutiilor sindicalizate in forurile de conducere executiva. In acest sens, Comitetul Regional, organ executiv de conducere al SindFISC, a fost transformat in Comitet Interinstitutional, din structura caruia fac parte membrii Biroului executiv, Liderii Nationali de institutii (MFP, ANAF, DGAMC, ASPAAS, ONPCSB si ONJN) si Liderii Regionali (din cele 8 regionale DGRFP). De asemenea, a crescut numarul membrilor Biroului executiv- de la 3 la 4 membri, asigurandu-se o mai buna reprezentare a domeniilor Finantelor Publice.
 2. A fost votata componenta Biroului executiv SindFISC, pentru un mandat de 4 ani:
  • Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte
  • Luminita IANCU TOMSA, Vicepresedinte
  • Nicoleta PIRLITESCU, Vicepresedinte
  • Adrian Coriolan TARAU, Vicepresedinte
 3. A fost votata componenta Comitetului Interinstitutional. Alaturi de membrii Biroului executiv, au fost votati urmatorii:
  • Dana BARBATEI, Lider national MFP
  • Viorel ILIESCU, Lider national ANAF
  • Georgiana TOFAN, Lider national DGAMC
  • Cristina NITU, Lider regional DGRFP Bucuresti
  • Teodora NEGREA, Lider regional DGRFP Brasov
  • Danut CIUBAN, Lider regional DGRFP Cluj Napoca
  • Andreea MAZILU, Lider regional DGRFP Ploiesti
  • Alina CRACIUN, Lider regional DGRFP Timisoara
  • Daniel DUMITRASCU, Lider regional DGRFP Craiova
  • Dan BROSTOFSCHI, Lider regional DGRFP Galati.
 4. A fost votata componenta Comisiei de cenzori SindFISC:
  • Georgeta NEMTESCU, AJFP Ilfov
  • Constantin FILIP, Administratia Fiscala pentru Contribuabilii Nerezidenti
  • Andrei GHEORGHE, ANAF
  • Cristian ISAC, AJFP Teleorman
 5. A fost aprobat Raportul de activitate pentru perioada 2016-2020 al Biroului executiv si al Comitetului Regional.
 6. A fost aprobat Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019, descarcarea de gestiune, precum si Bilantul contabil 2019.
 7. A fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
 8. Continuarea programului de sindicalizare, in vederea obtinerii reprezentativitatii la nivelul fiecarui angajator, grup de angajatori, prin constientizarea tuturor finantistilor ca numai un sindicat national, independent de orice infuenta locala/nationala, politica/administrativa, independent financiar/patrimonial si cu o larga reprezentare, este solutia promovarii transparente a intereselor angajatilor sistemului institutional MFP.
 9. Continuarea demersurilor pentru finalizarea incheierii acordurilor/contractelor colective de munca la nivelul angajatorilor.
 10. Continuarea programului de imbunatatire a imaginii finantistilor ”Functionarul fiscal, vector de echilibru intre autoritatea fiscala si contribuabil”.
 11. Continuarea actiunilor pentru recuperarea, in instanta de judecata, a unor drepturi salariale cuvenite membrilor SindFISC, neacordate de catre angajatori.
 12. Imbunatatirea comunicarii intre membrii organizatiei, dezvoltarea programului de servicii si beneficii acordate membrilor SindFISC (Programul Pro FIN).
 13. Organizarea, in perioada urmatoare, a unor intalniri de lucru cu participarea reprezentantior Biroului executiv si a reprezentantii tuturor organizațiilor sindicale constituie in cele 8 regiuni administrativ teritoriale.

Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte,
tel. 0742 129 478
e-mail