Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Consiliul National 2022

Informare cu privire la lucrarile Consiliului National 2022 ale Sindicatului National Finante Publice - SindFISC

Cinsiliul National 2022 SindFISC organ colectiv de conducere format din liderii sindicatului de la nivel central si teritorial. Din cei 53 delegati reprezentand structuri centrale si teritoriale, au raspuns invitatiei 49 persoane (35 fizic,14 online).

In perioada 01.04 - 03.04.2022, in format mixt (prezenta fizica si pe platforma Zoom) s-au desfasurat lucrarile Consiliului National SindFISC, organ colectiv de conducere format din liderii sindicatului de la nivel central si teritorial. Din cei 53 delegati reprezentand structuri centrale si teritoriale, au raspuns invitatiei 49 persoane (35 fizic,14 online).

In calitate de invitati, la lucrari au participat domnii Attila GYORGY, Secretar de stat Ministerul Finantelor, Vasile Felix COZMA, Presedinte Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Bogdan Iuliu HOSSU, Presedinte Cartel ALFA, Bogdan SCHIOP, Secretar general Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie.

Hotararile adoptate de Consiliul National, organ de conducere colectiva, deliberativ si decizional, au vizat, in principal urmatoarele aspecte: aprobarea Raportului de activitate al Biroului executiv pentru perioada aprilie 2021 - aprilie 2022, executia bugetara si Bilantul contabil aferent anului 2021, Raportul Comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune pentru anul 2021. De asemenea, a fost imbunatatit Programul SindPLUS+ privind acordarea ajutoarelor sindicale membrilor de sindicat si familiilor acestora, anexa anuala a acestuia comportand unele modificari:

Ajutoare sindicale fixe

  1. deces membru de sindicat - 3000 lei;
  2. deces copil aflat in intretinere, sot sau sotie membru de sindicat - 1000 lei;
  3. ajutoare acordate pentru actiuni in instanta in vederea demonstrarii nevinovatiei, pana la momentul accesarii OMFP nr. 50/2011 (civil/penal) - 1000 lei, consiliere prin avocatul SindFISC in vederea constituirii dosarului privind recuperarea cheltuielilor de judecata conform ordinului mentionat;
  4. ajutoare sociale (situatie sociala deosebita a membrului de sindicat) - 500 lei;

Ajutoare sindicale cu plafon maximal

  1. ajutoare medicale pentru accidente de munca - pana la 1500 lei;
  2. ajutoare medicale deosebite - pana la 2000 lei.

De asemenea, Consiliul a hotarat ca toti membrii SindFISC sa beneficieze in continuare de asigurare a riscului profesional, in baza contractelor anuale incheiate cu societatile de asigurare. Forma finala a Regulamentului SindPLUS+ poate fi consultata de fiecare membru de sindicat, aflandu-se in posesia liderilor din fiecare institutie. De asemenea, s-a votat initierea propunerilor de modificare si imbunatatire a OMFP 50/2011, tinand cont de expertiza acumulata in urma derularii unor astfel de actiuni dar si cu privire la largirea ariei de aplicare (daca in prezent aceasta este facila angajatilor MF, ANAF si institutii subordonate, vor trebui acoperite si institutii precum ONJN si ONPCSB).

A fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022. Actiunile in instanta privind recuperarea unor drepturi banesti de care membrii SindFISC au fost privati in decursul timpului vor continua (spor suprasolicitare neuropsihica, egalizare salariu de baza la nivelul hotararilor judecatoresti favorabile, etc), actiuni noi unele derivand din cele castigate, fiind in curs de promovare. Se va acorda o atentie deosebita acestui tip de serviciu pus la dispozitia membrilor de sindicat. De asemenea a fost validata decizia Comitetului Interinstitutional cu privire la afilierea SindFISC la FNSA si sustinerea actiunilor sindicale ale acestor organizatii.

Biroul executiv al Sindicatului National Finante Publice - SindFISC 
Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte,
tel. 0742 129 478
e-mail