Se incarca...

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC

este o organizaţie sindicală naţională care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, funcţionari publici şi personal contractual din sistemul instituţional al Finanţelor Publice

MOTTO: "Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestra pentru a o canta!" - H.E. Luccock

La baza iniţiativei de a constitui această organizaţie sindicală naţională a stat nevoia unitaţii în mesaje şi acţiuni a celor ce activează în domeniul Finanţelor Publice din aparatele centrale dar si teritoriale ale Sistemului Fiscal, interesul în promovarea rolului inspectorului fiscal în societatea românească, a recunoaşterii activităţii prestate de angajaţii acestui domeniu. Nevoia recunoaşterii activităţii desfăşurate de angajaţii Fiscului ca şi activitate specifică faţă de ceea ce înseamnă funcţia publică în general, recunoasterii statutului special de care trebuie să beneficieze angajaţii acestei instituţii în rândul celorlalte categorii de funcţionari din administraţia publică centrală şi locală, recunoasterii complexităţii muncii desfăşurate de aparatul fiscal, au făcut posibilă crearea cadrului statutar în care profesioniştii acestui domeniu, din structurile teritoriale şi centrale, să-şi facă auzite doleanţele şi să vină cu propuneri şi soluţii, într-un mod instituţional organizat, sub umbrela unei organizaţii sindicale noi,  profesioniste şi credibile, transparentă în tot ceea ce înseamnă activitate sindicală, pentru ca cei care vor sa devină membrii de sindicat, să acţioneze, în perfecta cunoştinţă de cauză.

Prin acţiunile întreprinse vom încuraja promovarea culturii sindicale în rândul angajaţilor sistemului instituţional al Finanţelor Publice, recunoaşterea calităţii şi competenţei profesionale în rândul membrilor organizaţiei noastre, vom sprijini elaborarea de studii de specialitate, formarea profesională de bază, continuă şi permanentă, vom promova demnitatea inspectorilor fiscali şi apăra prestigiul acestora.

Transparenţa deciziilor şi a fluxurilor financiare în relaţia organizaţie sindicală/membru de sindicat, pastrarea increderii ce trebuie să existe între membrul de sindicat şi reprezentantul acestuia, atât de la nivel teritorial cât şi de la nivel central, va constitui cerinţă obligatorie a celor ce ni se vor alătura în noua echipă, membrii şi lideri, în fapt un alt mod de a desfăşura activitate sindicală. Implicarea activă în rezolvarea cazurilor cu adevărat sociale, vor constitui o prioritate a organizaţiei si nu un scop în sine.

Ne dorim ca SindFISC să devină o comunitate a unor profesionişti, care prin pregătirea şi experienţa pe care o au în domeniile în care activează, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor noastre dar şi ale instituţiei unde ne desfăşurăm activitatea, pe care, împreună, ni le propunem a se realiza.

SindFISC doreşte ca fiecare membru să fie conştient de faptul că pentru a produce orice schimbare în bine în actualul sistem, este nevoie de un efort colectiv, fiecare membru fiind dator să contribuie cu ce îi stă în putere, pentru atingerea obiectivelor propuse.

Regulile acestei familii care se vrea a fi cât mai mare, sunt extrem de simple: UNITATE, PROFESIONALISM, TRANSPARENŢA, SOLIDARITATE.

Cei ce au avut iniţiativa constituirii acestui sindicat naţional, au plecat de la premisa că este mai util să faci parte dintr-o organizaţie sindicală naţională care se va ocupa de apărarea membrilor săi, angajaţi ai Fiscului Românesc, decât să stai cu capul plecat sau să încerci a te lupta de unul singur, la orice nivel.

Suntem convinşi că idealurile comune se revendică şi se susţin, cel mai bine, doar de cei direct interesaţi şi nu de cei care nu au niciun interes, dar de faţadă îşi arată o oarecare solidaritate.

Consiliul Național 2018

 


Consiliul Național 2017

 

VINO ALATURI DE NOI!

Descarca adeziunea


Adeziune - format PDF

Viziteaza APiAF.RO

apiaf