Logo SindFISC

Nimeni nu poate fluiera o simfonie! Este nevoie de o orchestră pentru a o cânta!

H.E. Luccock

Activitate

Informare cu privire la lucrarile Consiliului National 2019 ale Sindicatului National Finante Publice - SindFISC

Vineri 19.04.2019, la Bucuresti, au avut loc lucrarile Consiliului National SindFISC, organ colectiv de conducere al organizatiei, format din liderii SindFISC din institutii, membrii Biroului Executiv si cei ai Comitetului Regional, ocazie cu care, cei prezenti au adoptat urmatoarele hotarari:

1. continuarea demersurilor pentru promovarea legiferarii Functiei specifice si a Statutului Finantistului (inclusiv inspectorului antifrauda, capitol distinct sau act normativ separat);

2. continuarea in instanta a actiunilor privind obtinerea drepturilor salariale neacordate de catre angajatori (salariu de baza si sporuri specifice);

3. actiuni privind asigurarea de catre angajatori a conditiilor de munca decente in concordanta cu activitatea prestata , normele de securitate si siguranta a angajatilor la locul de munca;

4. promovarea actiunilor sindicale de sustinere si aparare a drepturilor membrilor SindFISC in cazul existentei unor consecinte negative ale procesului de reorganizare al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu impact asupra angajatilor;

5. aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, in concordanta cu strategia sindicala viitoare;

6. afilierea SindFISC la o organizatie internationala de profil;

7. consolidarea organizatiei prin imbunatatirea comunicarii interne, precum si promovarea imaginii organizatiei in spatiul public, in vederea atingerii obiectivului primordial - reprezentativitate institutionala la nivelul intregului MFP.

De asemenea, in cadrul lucrarilor, a fost prezentat si aprobat Raportul de activitate al SindFISC de la precedentul consiliu pana la zi, Raportul Comisiei de cenzori si a rezultatelor financiare aferente anului 2018, a fost aprobata depunerea Bilantului contabil pentru anul fiscal 2018.

La lucrari, in spatiul destinat Parteneriatelor, au participat si reprezentantii Transilvania Broker si ai Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance, care au raspuns tuturor intrebarilor venite din partea participantilor cu privire la serviciile oferite membrilor organizatiei noastre.

De asemenea, organizatia noastra, a beneficiat si de prezenta la lucrari, a Presedintelui Cartel ALFA, d-nul Bogdan Iuliu HOSSU, care ne-a asigurat de sprijinul confederatiei in demersurile sindicale hotarate de catre membrii SindFISC.

Biroul executiv al Sindicatului National Finante Publice - SindFISC 
Nicolae-Liviu TOADER, Presedinte 
Luminita IANCU - TOMSA, Vicepresedinte 
Nicoleta PIRLITESCU, Vicepresedinte