Se incarca...

Informări

Informare privind intalnirea de lucru ANAF/SindFISC

Miercuri, 27.06.2018, la solicitarea Sindicatului National Finante Publice – SindFISC, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a avut o intalnire de lucru cu membrii Biroului executiv SindFISC, referitoare la urmatoarele subiecte:

 • Pregatirea profesionala de baza, continua si permanenta a angajatilor ANAF si ai unitatilor subordonate;
 • Statutul finantistului – necesitate angajati/institutie;
 • Protectia juridica a functionarilor din cadrul sistemului institutional ANAF;
 • Diferentierea salariala intre angajati/structuri de specialitate;
 • Finantarea activitatii institutionale si crearea conditiilor de munca decente pentru angajatii sistemului institutional ANAF;
 • Reorganizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii;
 • Diverse.

Agentia Nationale de Administrare Fiscala a fost reprezentata de dl Alexandru DRAGHICI – Vicepresedinte, dna Dana CONDOIU – Director General DGORU, dna Luiza GEAMBASU – Director General Adjunct DGJ, dna Georgiana VOICULESCU – Director General DGAPSI, dl Catalin CRETU – Sef Serviciu DGAPSI, dl Radu RACEU – Sef Serviciu DGJ, dl Alexandru CRISTEA – Serviciul Comunicare, Presa, Mass Media.

O parte din subiectele supuse dezbaterii au fost discutate si cu dl Eugen TEODOROVICI, Ministrul Finantelor Publice, cu ocazia intalnirii pe care Presedintele SindFISC, dl Liviu TOADER, a avut-o luna trecuta, urmare careia a fost transmisa membrilor de sindicat, o informare detaliata .

 1. Referitor la pregatirea profesionala, SindFISC a subliniat necesitatea continuarii procesului si imbunatatirea acestuia, astfel incat, angajatii sa beneficieze de programe complexe de pregatire profesionala din partea institutiei.
  De asemenea, s-a convenit ca, in paralel cu perfectionarea oferita de institutie, prin lectorii sai si programele multianuale aprobate, este nevoie si de o perfectionare individuala proprie a angajatilo, astfel incat acestia sa poata face fata provocarilor profesionale din ce in ce mai complexe.
  In vederea eficientizarii procesului de pregatire, SindFISC a propus ca, in paralel cu redimensionarea si realocarea eficienta a personalului, lectorii ANAF sa fie incadrati si salarizati pe functii specifice, sa fie scosi din actvitatea curenta, iar cursurile de pregatire sa se desfasoare in locatiile proprii ale fiecarei structuri judetene/regionale, astfel incat lectorii sa se deplaseze in teritoriu si nu cursantii in diverse locatii. In acest mod, se va putea realiza un portofoliu diversificat de cursuri, o prezenta mai buna a celor interesati/obligati sa urmeze cursuri de pregatire si, nu in ultimul rand, o diminuarea semnificativa a cheltuielilor cu sustinerea procesului de perfectionare (deplasare, cazare, masa, etc.).
 2. Referitor la necesitatea adoptarii Statutului finantistului, consideram ca, promovarea acestei initiative legislative revine Ministerului Finantelor Publice. Asa cum am mai aratat, organizatia noastra s-a angajat ca va elabora un proiect de Statut pe care il va transmite MFP (termen 1 august), urmand ca, specialistii din cadrul MFP/ANAF sa continue derularea procesului de elaborare si initierea actului normativ.
  SindFISC se afla in proces de desemnare a membrilor Grupului de lucru insarcinat cu elaborarea proiectului. Pana in prezent, au fost discutate principiile de baza ale proiectului de catre membrii Biroului executiv. In urma analizei documentatiei privind reglementarile in domeniu, atat din tara si strainatate, consideram ca, in elaborarea Statutului Finantistului este necesara asumarea anumitor principii, atat de catre conducerea MFP/ANAF, cat si de catre angajati, prin reprezentantii acestora.
  Pornind de la aceste principii, organizatia noastra considera ca Statutul va privi functionarii din cadrul sistemului institutional MFP/ANAF care detin functii publice de raspundere si care, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica ale Ministerului Finantelor Publice, exercita atributii si au responsabilitati specifice.
  In vederea promovarii Statutului finantistului, in opinia SindFISC, MFP/ANAF trebuie sa defineasca intr-un orizont de timp rezonabil, urmand procedura prevazuta de actele normative in vigoare, functiile specifice care vor fi reglementate prin actul normativ.

  SindFISC a inaintat spre dezbatere catre ANAF propuneri pentru urmatoarele functii specifice:

  • Inspector antifrauda – angajat care prin natura serviciului desfasoara activitati de control antifrauda, control inopinant, etc. – functie specifica stabilita prin actul normativ de infiintare al DGAF.
  • Inspector fiscal – angajat care prin natura serviciului desfasoara activitati de control fiscal: inspectie fiscala, verificari de natura fiscala personala, verificare documentara, etc.
  • Consilier fiscal – angajat care participa la elaborarea de proiecte de acte normative cu caracter fiscal, asista contribuabilii in indeplinirea obligatiilor fiscale, elaboreaza metodologii, participa la administrarea fiscala desfasurand activitati de: inregistrare contribuabili, gestiune declaratii fiscale, colectarea creantelor fiscale, mai putin executorii fiscali (restituiri, compensari, inlesniri, masuri asiguratorii), solutionarea contestatiilor, etc;
  • Inspector vamal – angaj atcare in prezent beneficiaza de statut special;
  • Executor fiscal – angajat care participa la colectarea creantelor fiscale (pentru stingerea obligatiilor de plata prin executare silita) – functie specifica stabilita pentru o parte dintre angajati prin actul normativ de infiintare al Directiei Executari Cazuri Speciale;
  • Auditor fiscal – angajat care auditeaza intreaga activitate de administrare.

  ANAF a precizat ca, in cadrul unui proiect care se deruleaza in prezent cu Banca Mondiala, au fost identificate 4 din cele 6 functii specifice propuse de noi, respectiv inspector antifrauda, inspector fiscal, inspector vamal si executor fiscal.

  In viziunea SindFISC, Statutul Finantistului trebuie sa cuprinda, in principal, prevederi referitoare la definirea si recunoasterea profesiei de Finantist, la drepturi, obligatii si interdictii specifice (suplimentar celor prevazute prin statutul functionarului public si legislatia conexa), la cariera profesionala, la modul in care se efectueaza pregatirea profesionala continua a finantistilor, la functiile generale si functiile specifice fiecarei institutii din cadrul sistemului institutional MFP/ANAF, in concordanta cu activitatea desfasurata, la atributiile fiecarui post in parte, corespondenta acestora in COR, la masuri suplimentare de asigurare a protectiei juridice a angajatilor ANAF, etc.

 3. Referitor la protectia juridica a functionarilor ANAF in exercitarea atributiilor de serviciu, SindFISC a propus modificarea cadrului legal actual, in sensul imposibilitatii contribuabilului de a chema in judecata un angajat atata timp cat acesta a actionat in interes de serviciu in numele institutiei, singura entitate raspunzatoare urmand a fi institutia. Dupa o documentare amanuntita si o cercetare prealabila, in cazul in care se constata grava neglijenta si intentia manifestata de angajat, numai atunci, in regres, pentru a recupera eventualul prejudiciu, institutia urmeaza sa se indrepte impotriva angajatului.
  O alta propunere a privit, pana la modificarea legislativa propusa, crearea unui organism intern al MFP/ANAF, format din specialisti ai celor mai importante domenii de activitate, care in momentul aparitiei unei plangeri formulate de contribuabili sau alte organe ale statului (exceptie cazurile ce intra sub sfera penala, etc), sa cerceteze respectarea procedurilor de derulare a activitatii reclamate si sa documenteze un punct de vedere oficial care sa fie depus in instanta in scopul clarificarii anumitor aspecte de natura procedurala.
 4. Referitor la diferentierea salariala in functie de activitatea prestata si aportul suplimentar al fiecarui angajat la indeplinirea sarcinilor de serviciu, SindFISC sustine in continuare necesitatea acordarii unor recompense financiare, suplimentare salariului de baza (care la ora actuala are acelasi nivel in ANAF si structurile subordonate), in functie de specificul activitatii, complexitatea muncii, riscurile suplimentare asumate, disponibilitate de a presta ore suplimentare, disponibilitate de a se deplasa in teritoriu etc.
  Ca urmare, se impune deblocarea de urgenta a aplicarii OUG 116/2017, prin emiterea de catre ANAF a actelor normative de aplicare privind procedura de constituire si distribuire a premierilor, prin crearea cadrului legal de acordare a unor sporuri specifice fiecarei activitati, asa cum exista si in alte institutii.
 5. Referitor la finantarea activitatii si crearea conditiilor de munca decente pentru angajatii din cadrul sistemului institutional al MFP/ANAF, SindFISC a aratat cu aceasta ocazie, cazuri punctuale semnalate de catre membrii nostri de sindicat, unele dintre acestea fiind cunoscute de catre conducerea ANAF.
  ANAF a mentionat ca, o serie de aspecte din cele prezentate vor fi solutionate in termen scurt (CASCO pentru autovehicolele de serviciu, asigurarea unor servicii de curatenie, medicina a muncii, etc), iar o parte din probleme se va solutiona numai dupa rectificarea bugetara. ANAF a aratat ca, o parte a problemelor semnalate a aparut, intrucat la momentul proiectarii bugetului ANAF si al institutiilor din subordine, o serie activitati nu au fost avute in vedere (au aparut ulterior, pe parcursul anului).
  SindFISC a subliniat faptul ca, angajatii ANAF suporta deseori din fonduri proprii subfinantarea activitatii institutionale, aratand ca aceste cazuri sunt numeroase si nu au fost solutionate in timp.
  S-a atras atentia celor prezenti ca, nerezolvarea unor astfel de probleme poate conduce la actiuni de protest sponan ale angajatilor nemultumiti, care pot afecta grav imaginea institutiei si a conducerii MFP/ANAF.
 6. Referitor la reorganizarea activitatii de administrare a Contribuabililor Mijlocii, procesul se afla in derulare, data limita fiind 1 august 2018.
  Conducerea ANAF ne-a asigurat ca nu se pune problema disponibilizarii unor angajati.
  Indiferent de modalitatea in care se va efecta acest proces de reorganizare sau de deciziile luate la nivel MFP/ANAF, asiguram membrii nostri de sindicat, ca SindISC ii va sprijini, folosind toate mijloacele legale existente, mandatul incredintat si suportul pe care ii va avea din partea membrilor sai.
  Vom transmite Informatii suplimentare, pe masura ce vom intra in posesia acestora.
 7. La rubrica Diverse, SindFISC, recunoscut ca fiind sindicatul cu cei mai multi membrii din cadrul sistemul institutional al Finantelor Publice, a reiterat disponibilitatea sa de a fi un partener legal de incredere al MFP/ANAF/DGRFP, incercand sa rezolve astfel cat mai multe dintre problemele profesionale si institutionale ale angajatilor.
 8. Biroul executiv al Sindicatului National Finante Publice – SindFISC
  Liviu TOADER, Presedinte

INFORMARE LUCRARI CONSILIUL NATIONAL SindFISC 2018

Vineri 27.04.2018, la sediul Ministerului Finantelor Publice, au avut loc lucrarile Consiliului National al Sindicatului National Finante Publice – SindDFISC, organ colectiv de conducere decizional si deliberativ, format din membrii Biroului Executiv, ai Comitetului Regional si liderii din institutiile sistemului institutional MFP/ANAF. Lucrarile s-au desfasurat sub egida “Functionarul Fiscal – Vector de Echilibru Intre Autoritatea de Stat si Contribuabil”, program SindFISC de constientizare a opiniei publice asupra rolului si importantei angajatilor ANAF, in societatea romaneasca.
La dezbateri au participat, in calitate de invitati, domnul Felix Cozma, Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), doamna Mihaela Luminita Baciu, Secretar General Adjunct ANFP, precum si un reprezentant al CNS Cartel ALFA – Federatia ALFA Administratie.

Au fost aprobate urmatoarele documente: Raportul de activitate al SindFISC pentru perioada februarie 2017 – aprilie 2018, Raportul Comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune pentru activitatea financiara a anului 2017, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. De asemenea a fost aprobat noul Regulament de organizare si functionare al organizatiei. Cei interesati pot afla informatii suplimentare, atat de la liderii SindFISC participanti la intrunire, cat si direct, de la sediul organizatiei.

HOTARARI ADOPTATE DE MEMBRII CONSILIULUI NATIONAL:

 1. Continuarea campaniei de constientizare a angajatilor sistemului institutional MFP/ANAF asupra faptului ca umbrela unui sindicat national destinat numai finantistilor, la care pot adera toti angajatii, functionari publici si personal contractual, cu organizatii in fiecare institutie, reprezinta, prin obtinerea reprezentativitatii, solutia viabila in consacrarea statutului de partener legal in dialogul social la nivel de institutie si sistem institutional MFP/ANAF, necesar rezolvarii multiplelor probleme cu care se confrunta angajatii si care reprezinta atributul angajatorilor/ordonatorilor de credite.
 2. Reluarea procedurilor de determinare a conducerii MFP/ANAF in elaborarea statutului finantistului, concomitent cu identificarea/inventarierea si aprobarea tuturor functiilor publice generale/specifice in intreg sistemul institutional mfp/anaf.
 3. Continuarea actiunilor de constientizare a conducerii MFP/ANAF de departajare salariala a angajatilor in functie de activitatea specifica prestata, riscurile suplimentare asumate, responsabilitate si conectare la obiectivele institutionale, complexitatea muncii, promovarea de urgenta a legislatiei subsecvente prevederilor legii salarizarii in ceea ce priveste premierea, modificarea regulamentului de sporuri prin includerea unor prevederi cu incidenta asupra activitatii specifice din ANAF.
 4. Continuarea campaniei publice pentru imbunatatirea imaginii functionarului din finante prin intermediul programului sindfisc “Functionarul Fiscal – Vector de Echilibru Intre Autoritatea de Stat si Contribuabil”.
 5. In contextul unei viitoare/posibile reorganizari/restructurari/reasezari de personal etc. , implicarea SindFISC, in limitele conferite de lege si prerogativele obtinute de la infiintare si pana la momentul actiunii, in asigurarea unui proces obiectiv/transparent si sustinerea prin toate mijloacele legale a propriilor membrii de sindicat declarati/dovediti a fi neindreptatiti.

Biroul executiv al SindFISC
Presedinte
Liviu TOADER

INFORMARE – 06.05.2016

Dragi colegi,

Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, sindicat national dedicat exclusiv functionarilor publici si personalului contractual din sistemul institutional al Ministerului Finantelor Publice, luand act de ultimele declaratii, indeosebi mediatice, ale guvernantilor, cu privire la disponibilitatea privind reasezarea salariilor functionarilor  pe o noua grila de salarizare in cadrul negocierilor ce vor avea loc pentru Legea salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, a solicitat Presedintelui ANAF, ca in calitate de angajator si coordonator al activitatilor din cadrul Agentiei aparat propriu cat si al structurilor teritoriale subordonate, sa intreprinda toate demersurile ce tin de prerogativele functiei pe care o detine, pentru crearea functiilor specifice activitatii specifice de administrare fiscala si popularea acestora cu personalul existent la acest moment, incadrat pe functii generale, cat si scoaterea la concurs a posturilor noi ce se prefigureaza a fi ocupate, pe noile functii solicitate a fi create, urmare unei analize minutioase cu privire la sarcinile crescande ale Agentiei si alocarea existenta a actualului personal pe diferitele posturi si activitati.

Facem precizarea ca modificarea COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), clasificatie care prevede ierarhizarea ocupatiilor in functie de importanta si complexitatea sarcinilor personalului care activeaza in respectivele ocupatii, cu introducerea unor ocupatii noi, care nu sunt cuprinse in COR – ul deja aprobat, se poate face la initiativa angajatorilor, prin urmare solicitarea si sugestia organizatiei noastre, a fost aceeea ca, Directia Generala de Resurse Umane din ANAF sa intocmeasca documentatia aferenta prin care reprezentantii Agentiei sa ceara recunoasterea fiecarui tip de ocupatie, care este corespunzator unui anumit gen de activitate ce se desfasoara deja in cadrul ANAF si institutiile subordonate acesteia (activitatea desfasurata in cadrul Administrarii Fiscale este foarte eterogena si in consecinta va trebui sa fie clar delimitata si din punct de vedere al functiilor asociate).

       Consideram ca este foarte important sa fie identificate corect categoriile de ocupatii din cadrul Agentiei, deoarece, ierarhizarea salariala se face in primul rand dupa structura COR, in functie de importanta si complexitatea sarcinilor precum si de pregatirea necesara realizarii fiecarei categorii ocupationale. La ora actuala, foarte multi angajati ai Agentiei, prin natura muncii desfasurate, nu au corespondent real in COR, deci nu pot fi luati corect in calcul la stabilirea unor eventuale nivele salariale, ca si categorii socio-profesionale distincte.

       La o prima evaluare a situatiei existente, consideram ca toti ce participa efectiv la procesul administrarii fiscale (inspectie fiscala, inspectie financiara, analiza de risc, informatii fiscale, antifrauda, executare silita, colectare, juridic, etc ) trebuie sa aiba asociata functie specifica. De asemenea nu trebuiesc neglijate nici functiile generale (administrativ, personal, economic, etc), prin mentinerea nivelului salarial existent si aducerea acestora acolo unde ar trebui sa fie intr-o administrare fiscala moderna si eficienta.

       In fapt, la ora actuala, constatam ca sunt foarte multi colegi de ai nostri, ce se simt nedreptatiti in a desfasura activitati specifice ce incuba abilitati, complexitate si asumare de riscuri deosebite, in detrimentul activitatilor generale specifice functiilor generale ocupate de ei si alti colegi din propria institutie sau alte institutii. In plus, chiar si din punct de vedere salarial, sunt tratati, in unele cazuri, chiar si inferior colegilor din institutie sau alte institutii, colegi ce desfasoara activitati generale functiei publice, in timp ce, paradoxal, sunt mentinute in lege anumite functii specifice ce nu mai au corespondent in activitatea curenta.

Un material amplu cu privire la aceasta solicitare a organizatiei noastre, va fi depus la nivelul Agentiei.

Totodata, va reamintim faptul ca unul din dezideratele principale al organizatiei noastre este recunoasterea meseriilor specifice administrarii fiscale, deziderat in care ne vom implica cu toate resursele si il vom sustine neconditionat, solicitand si implicarea dumneavoastra.

 

Cu aleasa consideratie,

Liviu TOADER, Presedinte

INFORMARE

Sedinta Birou Executiv Sindicatul National Finante Publice – SindFISC

Vineri 08.04.2016 a avut loc la sediul organizatiei, sedinta saptamanala de lucru a Sindicatului National Finante Publice – SindFISC. In sinteza, concluziile sunt urmatoarele:

In ceea ce privesc problemele organizatorice ale noului sindicat, informam pe cei interesati, despre urmatoarele aspecte:

1 – a fost atribuit Codul de Identificare Fiscala a SindFISC. Sediul de lucru al SindFISC este Bucuresti, sector 4, Calea Serban Voda, nr.209.

2 – au fost informati toti conducatorii institutiilor centrale si teritoriale despre infiintarea si functionarea organizatiei, transmitandu-se la nivelul acestora, toate documentele ce stau la baza functionarii sindicatului de tip national, destinat numai angajatilor din Finantele Publice, nivel central si teritorial, precum si componenta organelor executive de conducere, specializate pe activitati si raza teritoriala.

3 – au fost deschise conturile necesare derularii operatiunilor financiare ale organizatiei, atat contul central cat si cele teritoriale, fiecare cont avand nominalizate persoanele imputernicite si responsabile de  gestionarea resurselor financiare de la nivel central si teritorial. A fost aprobata si metodologia de gestionare a resurselor financiare, stabilindu-se reguli clare si precise cu privire la modalitatea de gestionare, decontare si transparenta totala a operatiunilor financiare fata de membrii de sindicat. S-a votat, ca cel putin trimestrial, sa se comunice membrilor din teritoriu, absolut intreg fluxul financiar al conturilor gestionate de catre liderii teritoriali. Decizia luata cu privire la gestionarea conturilor teritoriale, a fost aceea de a se infiinta un singur cont la nivel de judet iar beneficiarii fondurilor banesti ai acestor conturi sa fie toti membrii SindFISC ce isi desfasoara activitatea in judetul respectiv, indiferent de institutia de care apartin (DGRFP, AJFP, Antifrauda, Vama, Trezorerie, Aparat central ANAF sau MFP, etc). Suma alocata desfasurarii activitatilor teritoriale va fi in procent de 70% din total cotizatie incasata si va fi virata de institutii direct in conturile teritoriale. Orice solidaritate financiara in cadrul Sindicatului este binevenita si trebuie incurajata cu respectarea acordului de vointa al partilor implicate. A fost stabilit bugetul de venituri si cheltuieli de la nivel central si teritorial, urmand ca validarea lui dar si proiectul de buget pe anul 2017 sa fie votate in cadrul primei Adunari Generale ce va avea loc dupa perioada concediilor de vara la o data pe care o sa o comunicam din timp.

4 – Din punct de vedere organizatoric, la nivel teritorial, vor functiona organizatii cu un numar minim de 15 membri de sindicat, conduse de un lider si unul sau mai multi vicelideri.

5 – Cotizatia de sindicat este in cuantum de 0,5% din salariul de baza

6 – Cum te poti alatura echipei SindFISC

Pasul 1 Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa iti doresti cu adevarat o schimbare in viata ta! Dupa care, trebuie sa te uiti in jurul tau, sa te documentezi, sa cercetezi prin toate mijloacele de care poti uzita, sa speri ca prin implicarea ta vei reusi alaturi de colegii tai din Finantele Publice, sub umbrela acestei organizatii sindicale nationale numai a finantistilor, impreuna cu echipa de start a SindFISC, sa produci orice schimbare in bine, atat pentru tine ca individ, cat si pentru institutia in care iti petreci cel mai mult timp din viata, acolo unde iti desfasori practic activitatea.

Pasul 2 – Poti consulta pagina de facebook a organizatiei sau pagina de web www.sindfisc.ro. Aici poti consulta Statutul organizatiei precum si alte informatii necesare pentru informare. In josul paginii de web vei gasi un camp de unde se poate descarca adeziunea.

Pasul 3 – Se completeaza adeziunea, se semneaza si se trimite scanata la Secretariatul General SindFISC, e-mail: office@sindfisc.ro. Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa sunati la tel. 0742 129 478. Rugamintea noastra este de a completa cat mai lizibil campurile din adeziune pentru prelucrarea corecta a datelor dumneavoastra. In ceea ce privesc demersurile ulterioare, se vor ocupa angajatii nostri.

Pasul 4 – In momentul in care dvs. constatati inaintea noastra, ca sunt mai mult de 15 persoane din institutie, care deja au aderat la SindFISC sau doresc acest lucru, avem rugamintea sa ne contactati pentru deplasarea unei echipe din structura executiva de conducere nationala a sindicatului, la nivelul institutiei din care faceti parte, pentru organizarea unei sedinte de sindicat si constituirea grupei sindicale.

 1. Cu privire la Asigurarea de risc profesional pentru membrii SindFISC, serviciu garantat membrilor de sindicat, va informam ca suntem in etapa finala pentru incheierea acestei polite in numele tuturor membrilor nostri. In plus, ne dorim, ca acest serviciu, sa fie completat cu clauze speciale referitoare la asigurarea de risc si accident a membrului de sindicat, atat in exercitarea atributiilor de serviciu cat si in restul timpului 24 din 24 de ore. In maximum doua saptamani, contractul va fi semnat. Suplimentar, optional se va oferi posibilitatea incheierii unei polite de grup pentru asigurari de sanatate. Conditii si detalii suplimentare cu privire la aceste negocieri, veti primi in aceasta saptamana.
 1. La solicitarea expresa a noilor membrii de sindicat, juristii cu care SindFISC deocamdata doar colaboreaza (se intentioneaza infiintarea unui corp dedicat exclusiv membrilor organizatiei), sunt in curs de identificare a tuturor proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata, cu incidenta asupra fiecarui membru, pentru continuarea lor sub umbrela noii organizatii sindicale, stiut fiind faptul, ca in astfel de actiuni, membrul de sindicat este titularul dreptului revendicat iar organizatia sindicala este doar un mandatar al reprezentarii, asemanator oricarui avocat. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani, se vor depune in instanta in numele noilor membrii si alte actiuni privind recuperarea unor drepturi sau anularea unor decizii, ordine, ce au legatura directa, cu anumite drepturi si cauze, ale membrilor de sindicat. O informare completa si detaliata asupra acestor aspecte veti primi in cursul acestei saptamani.
 1. In perioada urmatoare, site-ul www.sindfisc.ro, va fi completat cu multe informatii utile si necesare, precum si cu parteneriatele organizatiei (programe, servicii, discount-uri, excursii, vacante, etc). De asemenea paginile de Facebook ale fiecarei regiuni, vor contine informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat la nivel central cat si teritorial.

Trebuie subliniat faptul ca, Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, a luat fiinta ca o necesitate de unire si reprezentare a tuturor intereselor legitime ale angajatilor din sistemul institutional al Finantelor Publice, nivel central si teritorial, sub umbrela unui singur sindicat national si nu pentru dezbinarea oamenilor asa cum se incearca a se induce in unele medii. Apelul la unitate si la o constructie noua, neexistente pana acum in Finante, au fost transmise atat catre oameni cat si catre organizatii deja existente, catre lideri. In decursul timpului, s-a constatat ca de cele mai multe ori, actiunile ce ar fi trebuit sa uneasca membrii de sindicat, prin mesajele transmise, dimpotriva, i-au dezbinat si i-au ridicat unii impotriva altora. Acest lucru s-a intamplat nu neaparat din cauza membrilor de sindicat ci, in opinia SindFISC, datorita unor orgolii personale ale anumitor lideri, orgolii care ar trebui sa dispara in perioada urmatoare, nu ar mai trebui alimentate si nici intretinute. Interesele comune, legitime, ale angajatilor din Finante, ar trebui sa primeze, inainte de orice interes personal sau de grup, ce nu are legatura cu reprezentarea corecta a angajatului si a institutiei.

Cu aleasa consideratie,

Colegul vostru,

Liviu Toader, Presedinte Sindicatul National Finante Publice – SindFISC

Dragi colegi din Finantele Publice,

Pentru prima data ma adresez voua in noua mea calitate de Presedinte al celei mai tinere organizatii sindicale din domeniul nostru comun de activitate, in numele intregii echipe de start a Sindicatului National Finante Publice – SindFISC, echipa ce a considerat, alaturi de membrii fondatori, ca in aceste momente, este mai mult decat necesara, construirea unei organizatii sindicale de tip sindicat national, la care sa aiba acces toti angajatii sistemului institutional al Ministerului Finantelor Publice, o organizatie destinata si dedicata numai lor.

Inca de la inceput, trebuie subliniat faptul ca prin aparitia acestei noi organizatii (ca numar, dupa cunostintele noastre, a 66-a organizatie sindicala existenta acum in Finante), nu se doreste dezbinarea oamenilor, nu se urmareste racolarea membrilor de sindicat din organizatiile deja existente, faramitarea unitatii sindicale, ci dimpotriva, scopul este acela, ca in timp, prin specificul organizatoric, in functie de dorinta fiecarui angajat, activitatea sindicala din Finantele Publice, sa se consolideze, sub umbrela unei organizatii nationale tip sindicat, dedicata exclusiv finantistilor, la care fiecare sa poata adera in cunostinta de cauza si sa-si poata regasi reprezentarea de care are nevoie, atat la nivel teritorial cat si la nivel central.

S-a plecat la drum cu o larga echipa de conducere executiva, in mare parte provizorie pana la prima Adunare Generala, formata atat din persoane noi, care nu au mai activat pana acum in nicio organizatie sindicala, cat si persoane, care cu experienta dobandita in aceasta activitate, pot influenta in bine reprezentarea finantistilor, lasand trecutului orgolii sau pretinse privilegii, existente in organizatiile pe care tocmai le-au parasit.  Exista convingerea printre noi, ca atata timp cat intentiile sunt cele corecte fata de propriile persoane dar si fata de cei ce ni se vor alatura pe parcurs, angajatul din Finante cat si institutia in care isi desfasoara activitatea, de zi cu zi, va avea multe de castigat si nimic de pierdut. Aceasta organizatie se adreseaza celor ce cu adevarat cred ca prin implicarea fiecaruia si printr-o buna coordonare si reprezentare la nivel central si regional, se pot schimba neajunsuri ale institutiei si imbunatati lucrurile bune in mare parte, existente, celor care, poate, pe buna dreptate, in ultima perioada, si-au pierdut increderea si speranta ca un instrument numit sindicat, bine exploatat de oameni bine intentionati, poate aduce progres, conditia fiind, ca acesta, sa fie folosit in interesul membrilor sai, intereselor institutiei in ansamblul lor.

Va redau in esenta cele 10 obiective pe termen mediu si scurt ale Sindicatului National Finante Publice – SindFISC, stabilite cu ocazia primei sedinte a Biroului Executiv, la care au participat, ca invitati si membrii fondatori ai organizatiei, sedinta ce a avut loc vineri 25.03.2016, la sediul sindicatului:

1 – Asigurarea protectiei juridice a personalului pentru evitarea cazurilor de hartuire excesiva a acestuia, retinerea si anchetarea fara just temei si arestarea fara probe, avand in vedere complexitatea deosebita si interpretarea diferentiata a legislatiei fiscale, tendintele nejustificate ale unor contribuabili de rea credinta de a stopa actiunile Fiscului prin efectuarea de sezizari penale echipelor de inspectie fiscala, executare silita, precum si persoanelor de conducere din administratile fiscale regionale si judetene, cat si la nivel central.

2  –  Formularea de propuneri si implicarea efectiva, logistic si financiar, in formarea primara si continua, pentru profesionalizarea intregului aparat fiscal.

3 –    Propunerea si sustinerea neconditionata a eventualelor demersuri pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala ar trebui sa le aiba, in vederea recunoasteri meseriei de inspector fiscal, ca si functie specifica ANAF prin completarea numenclatorului functiilor publice utilizate in Romania (COR – Clasificarea Ocupatilor din Romania), conturarea unui statut special pentru aceasta activitate specifica pe care o deruleaza angajatii acestui domeniu.

4 – Propuneri si participare directa la regandirea unui nou plan de dotare a intregii activitati ANAF cu tehnica de calcul adecvata, programe speciale pentru evidenta, colectare, inspectie, executare si antifrauda, precum si pentru alte necesitati care asigura cresterea operativitati activitatii fiscale.

5 – Pentru aparatul de inspectie fiscala, executare silita, informatii fiscale, verificari fiscale, juridic, etc, sa se elaboreze o procedura speciala de decontare a cheltuielilor de deplasare, in situatia in care in exercitarea atributiilor, personalul utilizeaza mijloace proprii de transport, tinand cont ca deplasarea la contribuabili sau instanta nu este o activitate intamplatoare (de care actualmente beneficiaza numai pentru decontarea sporadica si cu intarziere a consumului de carburant in cota fixa de 7,5 litri la 100 km), ci e una cu caracter permanent, ceea ce impune si decontarea cheltuielilor adiacente utilizarii autoturismului (uzura,asigurare,etc).

6- Adoptarea unui sistem de stimulare suplimentara a personalului, individuala si colectiva, foarte transparent, luand in considerare mai multe criterii (gradul de realizare a programului de colectare a veniturilor fiscale, productivitatea muncii realizata, calculata ca raport intre veniturile incasate si numarul de personal angajat, cheltuieli efectuate de institutie la 10 milioane lei venituri colectate, atragerea de venituri suplimentare exceptionale ca urmare a unor actiuni dificile la contribuabili cu rist ridicat, realizarea creantelor fiscale prin executari silite, performanta individuala ,etc .).

7 – Stabilirea castigului salarial din diversele structuri ale Finantelor, in concordanta cu :

– importanta sociala si complexitatea muncii pe fiecare structura;

– presiunea neuropsihica la care este supus personalul;

– restrictii legate de anumite activitati;

– performanta;

– asumarea riscurilor si mobilitatea, aria de competenta, in special in activitatile de: inspectie, executare, antifrauda, audit, juridic, verificari, informatii fiscale,achizitii publice, etc.

8 – Reanalizarea modului de repartizare a personalului pe administratii fiscale din regiuni si judete si completarea acestuia, indeosebi prin noi angajari, in vederea intineririi aparatului fiscal, pentru reducerea gradului incarcat de sarcini suplimentare si diminuarea masurilor exceptionale privind delegarea de competenta, in raport de criterii obiective, privind:

numar de contribuabili, venituri colectate, productivitate a muncii, gradul de raspandire a contribuabilor, etc.

9 – Depolitizarea aparatului din Finantele Publice in sensul de a stabili ca functii politice numai cele de demnitate publica, toate celelalte urmand a constitui baza apolitica a Ministerului Finantelor Publice, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

10 – Inventarierea si analiza tuturor actiunilor in instanta pentru recuperarea sau castigarea anumitor drepturi ale angajatilor si continuarea acestora sub umbrela noii organizatii. Dezvoltarea serviciilor oferite membrilor de sindicat de catre organizatie precum si obtinerea reprezentativitatii la nivel national si regional constituie obiective prioritare.

Ehipa de start a SindFISC (organe executive la nivel central si teritorial):

Biroul executiv SindFISC:

Liviu TOADER, Presedinte / coordonator al activitatii sindicale domeniul inspectie fiscala, verificari fiscale,  tel. 0742 129 478, e-mail: liviu.toader@sindfisc.ro

Nicoleta PIRLITESCU, Vicepresedinte / coordonator activitate sindicala informatii fiscale, antifrauda fiscala tel. 0740 223 385, e-mail:nicoleta.pirlitescu@mfinante.ro

Luminita IANCU-TOMSA, Vicepresedinte / coordonator activitate sindicala colectare creante bugetare (executare silita, administrare venituri, colectare) tel.0748 883 281, e-mail: luminitaiancutomsa@gmail.com

Andreea Antoanela BIZGU, Vicepresedinte / coordonator activitate sindicala domeniul servicii suport, tel. 0743 063 894, e-mail: andreea.bizgu@mfinante.ro

Comitetul Regional:

Mariana TIC-CHILIMENT, regiunea Bucuresti–Ilfov, e-mail: mariana.chiliment@gmail.com, tel. 0722 507 790

Lilica VOICU, Regiunea Ploiesti, e-mail: lilicavoicu@yahoo.com, tel. 0722 517 160

Teodora NEGREA, Regiunea Brasov, e-mail: teodora.negrea.MS@mfinante.ro, tel. 0745 297 850

Dorin MODURE, Regiunea Cluj-Napoca, e-mail: moduredorin@yahoo.com, dorin.modure.CJ@mfinante.ro,  tel. 0728 001 033

Octavian BALOI, Regiunea Craiova, e-mail: baloi.octavian@yahoo.com, tel. 0726 121 147

Pentru regionalele Galati, Timisoara, Iasi, posturile raman vacante pana la identificarea unor persoane corespunzatoare functiilor respective. De asemenea vom desemna persoane responsabile la nivel central, exclusiv pentru activitatea Marilor Contribuabili si a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

O alta decizie foarte importanta luata de catre cei reuniti in prima sedinta a Biroului executiv, a fost lansarea publica a initiativei privind colaborarea cu toate organizatiile sindicale din Finantele Publice, organizarea de comun acord a unei intalniri intre reprezentantii acestora si stabilirea unor actiuni de sustinere reciproca in avantajul membrilor pe care fiecare ii reprezinta. De asemenea s-a supus aprobarii celor doua organe de conducere executive (Biroului Executiv si Comitetului Regional) si semnarea parteneriatului de colaborare cu Asociatia Profesionistilor in Administrare Fiscala (ApiAF), lansata cu doua saptamani in urma, pornind de la necesitatea sustinerii reciproce in promovarea intereselor comune in a-si reprezenta proprii membrii, cat mai bine.

Principiile fundamentale de organizare si functionare ale Sindicatului National Finante Publice – SindFISC sunt: UNITATEA – TRANSPARENTA – PROFESIONALISMUL – SOLIDARITATEA!

Pentru orice detalii privind modul de organizare, va stam la dispozitie telefonic sau prin intermediul postei electronice. Pentru informatii suplimentare (statut, mod de organizare, procedura, etc.) nu ezitati sa consultati site-ul www.sindfisc.ro sau pagina de FB a organizatiei, instrumente de informare aflate in curs de upgradare.

Liviu TOADER

Tel. 0742 129 478