Se incarca...

Biroul executiv

Biroul Executiv este organul de conducere executiv, permanent, ce realizează conducerea operativă a sindicatului şi duce la îndeplinire rezoluţiile Adunării Generale a Sindicatului, hotărârile Consiliului Naţional al Sindicatului şi ale Comitetului Regional.

Biroul Executiv este format din Preşedinte şi Vicepreşedinţi;

Membrii Biroului Executiv pot fi aleşi dintre membrii de sindicat cât şi dintre persoanele care au avut la un moment dat calitatea de angajat al sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor Publice, dar care la data alegerilor activează în alt domeniu de activitate, atâta timp cât aceştia îşi exprimă consimţământul şi/sau intenţia de candidatură şi sunt validaţi  de către majoritatea simplă a membrilor fondatori.

 Membrii Biroului Executiv

  1. Presedinte Toader Nicolae Liviu – economist;
  2. Vicepresedinte, Pirlitescu Nicoleta – jurist/sef serviciu;
  3. Vicepresedinte, Iancu – Tomsa Luminita – economist/sef serviciu;