Se incarca...

Acțiuni în instanță

A – Acţiuni privind recuperarea cuantumurilor diferenţelor salariale rezultate ca urmare a neaplicării OUG nr.83/2014 începând cu data de 06.04.2015.

 1. Dosar 47416/3/2016, înregistrat 30.12.2016 – secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Bucureşti, Litigii Legea 188/1999 – DGAMC
 2. Dosar 47420/3/2016, înregistrat 30.12.2016– secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Bucureşti, Litigii Legea 188/1999 – DGRFP Bucureşti
 3. Dosar 47423/3/2016, înregistrat 30.12.2016 – secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Bucureşti, Litigii Legea 188/1999 – MFP
 4. Dosar 47417/3/2016, înregistrat 30.12.2016 – secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Bucureşti, Litigii Legea 188/1999 – ANAF
 5. Dosar 47426/3/2016, înregistrat 31.12.2016 – secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Bucureşti, Litigii Legea 188/1999 – ANAP
 6. Dosar 6064/62/2016, înregistrat 15.12.2016 – secţia a II- a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Brasov, Litigii Legea 188/1999 – DGRFP Brasov
 7. Dosar 4873/121/2016, înregistrat 28.12.2016 – secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Galaţi, Litigii Legea 188/1999 – DGRFP Galaţi
 8. Dosar 7857/105/2016, înregistrat 28.12.2016 – secţia a II- a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Prahova, Litigii Legea 188/1999 – DGRFP Ploieşti
 9. Dosar 9436/30/2016, înregistrat 29.12.2016 – secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Timiş, Drepturi banesti – DGRFP Timişoara
 10. Dosar 6024/117/2016, înregistrat 15.12.2016 – secţia mixtă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Cluj Napoca, Litigiu drepturi băneşti, diferenţe salariale, dobândă legală – DGRFP Cluj Napoca
 11. Dosar 8441/99/2016, înregistrat 28.12.2016 – secţia a II- a Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Iaşi, Litigiu drepturi băneşti, diferenţe salariale, dobândă legală – DGRFP Iaşi
 12. Dosar 11092/63/2016, înregistrat 27.12.2016 – secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, Tribunalul Dolj, Litigiu Legea 188/1999 – DGRFP Craiova.

B – Acţiuni cu privire la neaplicarea prevederilor OUG 43/2016, în sensul echivalării salariilor angajaţilor la nivel maxim al salariului de bază aflat in plată, la nivelul DGAMC.

Cele 8 actiuni depuse la nivelul Tribunalelor, pot fi identificate si urmarite astfel:

 • Tribunalul Bucuresti – Dosar nr. 1857/3/2017 Sectia a II-a Contencios administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Dolj – Dosar nr. 439/63/2017 Sectia Contencios Administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Galati – Dosar nr. 134/121/2017 Sectia Contencios Administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Prahova – Dosar nr. 260/105/2017 Sectia a II –a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Brasov – Dosar nr. 252/62/2017 Sectia a II-a Civila, De Contencios Administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Timis – Dosar nr. 409/30/2017 Sectia Contencios Administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Iasi – Dosar nr. 307/99/2017 Sectia a II- a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal;
 • Tribunalul Cluj – Dosar nr. 113/117/2017 Sectia Mixta de Contencios Administrativ si Fiscal, de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

 

C – Dosare solutionate in alte cauze:

 1. Cu privire la Dosarul nr. 218/3/2017, Sectia I-a Penala a Tribunalului Bucuresti a hotarat respingerea ca inadmisibila a plangerii formulate de Mircea Moldovan (actionar la SC N.M Construct SRL), in contradictoriu cu C.C.A., P.V., A.H.C. (angajati DGAMC si membrii SindFISC, reprezentati de organizatia noastra) si obligarea petentului la plata cheltuielilor de judecata.
 2. Cu privire la Dosarul nr. 45250/3/2016, Sectia I-a Penala a Tribunalului Bucuresti a hotarat respingerea ca inadmisibila a plangerii formulate de SC FRESH PLAZA SRL, in contradictoriu cu T.A.S., O.I., D.T., V.V., S.A. si C.C.A., angajati DGAMC si membrii SindFISC, reprezentati de organizatia noastra si obligarea petentului la plata cheltuielilor judiciare.

 

D – Alte acţiuni privind acordarea unor drepturi salariale/protecţie a membrilor de sindicat.

 1. Dosar 41551/3/2016, înregistrat la 11.11.2016, Secţia a II a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii Legea 188/1999, AJFP Teleorman – Declinat la Curtea de Apel Bucureşti
 2. Dosar 14961/3/2016, înregistrat la 20.09.2016, Secţia a II a Contencios Administrativ şi Fiscal. Obiect: contestaţie acte administrative 17.03.2016. Soluţia pe scurt: Cererea a fost admisă, au fost anulate deciziile de imputare şi au fost exoneraţi membrii de sindicat de la plata sumelor menţionate în deciziile de imputare. Hotărâre nr. 5942/2016. Speţa se află la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, urmare recursului depus de DGRFP Ploieşti. Dosar 1496/3/2016 înregistrat la 22.11.2016 CAB.
 3. Dosar 10643/63/2016, înregistrat la data de 16.12.2016, Tribunalul Dolj, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal – Litigiu pretenţii dobânda legală – DGRFP Craiova.
 4. Dosar 5792/2/2016, înregistrat la 18.08.2016 la Secţia Penală I CAB, litigiu Plângere soluţii de neurmărire/netrimitere în judecată (art. 340 NCPP) – declinata la TMB în 01.11.2016 – DGAMC.

 

E – De asemenea, vă informăm asupra stadiului celor două dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect invalidarea art. 10 din O.U.G. nr. 51/2015, după cum urmează:

 1. Dosarul nr. 34900/3/2016 (dosar declinat de la Curtea de Apel București unde a avut nr. 3148/2/2016) aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a Contencios administrativ și fiscal, avându-i ca reclamanți pe persoanele având statutul de funcționari publici în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ca pârâți pe Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice.

La data de 29.11.2016, după o amânare a pronunțării de 2 săptămâni, instanța a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a art. 10 din O.U.G. nr. 51/2015 și pe cale de consecință a suspendat cauza până la soluționarea excepției.

 1. Dosarul nr. 31042/3/2016 (dosar declinat de la Curtea de Apel București unde a avut nr. 3146/2/2016), ce s-a aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a Contencios administrativ și fiscal, avându-i ca reclamanți pe persoanele având statutul de funcționari publici în cadrul ANAF și ca pârâți pe Guvernul României și ANAF.

La data de 25.11.2016, după o amânare a pronunțării de 1 lună de zile, instanța a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de nelegalitate a art.10 din O.U.G. nr. 51/2015 și a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, în cazul în care instanța apreciază că cererea de sesizare a Curții Constituționale îndeplinește condițiile prevăzute de lege, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Consituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond, astfel încât este neclar de ce instanța a admis cererea de sesizare, dar nu a suspendat cauza ca în dosarul de mai sus, ci a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Există două posibilități de atacare a acestei soluții:

 1. cu recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii (la acest moment nu ne-a fost comunicată)
 2. cu revizuire, în cazul admiterii excepției de neconstituționalitate de către Curtea Constituțională, în termen de 3 luni de la data publicării deciziei Curții în Monitorul Oficial al României.